فلسفه دیجی داک

دیجی داک به هدف کمک به اقشار کم درآمد جامعه و همکاری

با موسسات خیریه حمایتی بر این باور است که بتواند با فروش

محصولات تولیدی افراد نیازمند به کمک شما هموطن گرامی

با کمکی هر چند ناچیز باعث شود هموطنان نیازمند ما در سراسر

ایران عزیز بر مشکلات خود فائق آمده و بتوانند از خانواده و کودکان

خود حمایت کنند.

 

دیجی داک حامی خانواده های نیازمند

خرید مهربانی – خرید عاشقی