معرفی کنید :اگر در بین دوستان و آشنایانتان افراد نیازمند و غیر نیازمندی را میشناسید

 

که توانایی ساخت یک محصول هنری را دارد در همه زمینه ها از تولید

 

کوچکترین کارهای صنعت دست (درست کردن کش مو های کاموایی)

 

تا بزرگترین کارهای صنعت دست (سفال و فرش و تابلو فرش و چرم و چوب و ….)

 

به ما معرفی کنید

 

در حد توان از ایشان حمایت میکنیم

 

آماده همکاری با تمام موسسات خیریه و حامی خانواده های بی سرپرست

 

و بد سرپرست و … در تمامی شهرهای ایران عزیز میباشیم

 

معرفی کنید