7. Kasım 2022

Şirkette zorunlu talimatları etkin bir şekilde uygulamak

Zorunlu eğitim – aslında nedir?

Zorunlu eğitim, her işverenin çalışanlarına sağlaması gereken eğitimdir. Çalışanları iş yerinde meydana gelebilecek tehlikeler ve riskler hakkında bilgilendirmekle ilgilidir. Zorunlu eğitimin amacı, çalışanların kazalardan kaçınmak için belirli durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini bilmelerini sağlamaktır. İşyerinde zorunlu eğitim, iş güvenliği ve sağlığının önemli bir parçasıdır. Çalışanları iş yerinde meydana gelebilecek tehlikeler hakkında bilgilendirmek için kullanılır.

Zorunlu eğitimin amacı kazaları ve sağlığa zarar gelmesini önlemektir. Zorunlu eğitim düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. Yılda en az bir kez yapılmalıdır. Bir şirkette özel tehlikeler veya riskler varsa, zorunlu eğitim daha sık yapılmalıdır. Zorunlu eğitim kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu, işverenin, personelin çalışanlara yeterli şekilde talimat vermek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmasını sağlaması gerektiği anlamına gelir. Zorunlu talimat yazılı olarak belgelenmelidir. İşveren, zorunlu eğitime katılmış olan tüm çalışanların bir listesini tutmalıdır.

Şirketteki zorunlu eğitimle bağlantılı olarak, birçok işveren kendilerine bu görevin nasıl etkili bir şekilde uygulanabileceğini sormaktadır. Sonuçta, zorunlu eğitim her şirketin yerine getirmesi gereken yasal bir gerekliliktir. Ancak çoğu durumda, birçok şirkette zorunlu eğitimin uygulanması çok sistemsiz ve disiplinsizdir. Sonuç olarak, aslında tüm çalışanlar günlük olarak maruz kaldıkları tehlikeler hakkında yeterince bilgi sahibi değildir. Bu nedenle, zorunlu talimatın şirkette etkin bir şekilde uygulanması acilen gereklidir!

İşyerinde bir kaza meydana geldiğinde, bu sadece yaralanan kişinin kendisi için değil, aynı zamanda olaya tanıklık etmiş olabilecek iş arkadaşları için de kötü bir durumdur. Ve elbette bunun şirket üzerinde de bir etkisi var: Sadece bir çalışan eksik olduğu ve verimlilik düştüğü için değil, aynı zamanda bu tür kazalar hem sağlık sigortası şirketleri hem de şirketin kendisi için genellikle pahalı olduğu için. Ancak bu tür kazalar çoğu durumda önlenebilir. İşyerinde zorunlu eğitim bunun içindir.