TÜM EĞITIM VE ÖĞRETIMI ENTEGRE ETTIĞINIZ TEK BIR PLATFORM!

İster mevcut eğitimler ve talimatlar ister şirketiniz için bireysel içerikler olsun. DigiDuck platformumuz size çok çeşitli olanaklar sunar. Burada, Nisan 2022’den bu yana sizin için ürettiğimiz eğitim materyallerinin güncel özetini bulacaksınız. Şu anda bu alanı büyük bir kararlılık ve bilgi birikimiyle genişletiyoruz. Tabii ki, en başından itibaren çok dilli ve engelsiz.

Aradığınız eğitim veya öğretimi bulamadınız veya bir dil varyantını mı kaçırıyorsunuz? Sorun değil. Önerilerinizi bize göndermeniz yeterlidir. Belki de şu anda tam olarak istediğiniz eğitim üzerinde çalışıyoruz veya yakın gelecekte bunu yapmayı planlıyoruz. Sizi bilgilendirmekten mutluluk duyacağız.

EĞİTİM MATERYALİNE GENEL BAKIŞ

Hiç çaba harcamadan hemen başlayın!

İŞ GÜVENLİĞİ

Um der jährlichen Unterweisungspflicht nach §12 Arbeitsschutzgesetz nachzukommen, wurde diese digitale Unterweisung nach den Anforderungen der DGUV entwickelt. Die interaktive Führung wird begleitet von einem Sprecher sowie Hyperlinks zu wichtigen Quellen und relevanten Dokumenten die als PDF im Programm integriert sind. In dem Abschnitt “Unfallanzeige“ wird beispielsweise nicht nur die Pflicht zur Dokumentation in Ton und Schrift vermittelt, sondern mit dem Modul auch gleich ein Unfallmeldezettel zur Verfügung gestellt.

Eğitimin sonunda, çalışanın edindiği bilgileri kontrol edebileceği çoktan seçmeli bir test bulunmaktadır. Cevapların %80’inin doğru olması halinde sertifika verilir. Kontenjan düşükse, test farklı sorularla tekrarlanabilir.

Yasal dayanak

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, §12 Talimat “İşverenler çalışanlara talimat vermekle yükümlüdür”
 • DGUV (Alman Sosyal Kaza Sigortası) yönetmeliği 1, §4 Sigortalı kişilerin talimatı. “İşverenlerin çalışanlarına nasıl talimat vereceğini düzenler. Yılda en az bir kez. Talimatlar belgelendirilmelidir.”
 • İşyerleri için teknik kurallar: ASR A1.3 “Güvenlik ve sağlık işaretleri için kılavuz”

Bu talimatta yer alan konular
İş kazası, meslek hastalığı, işe gidiş geliş kazası, kaza durumunda davranış, kaza bildirimi, önleme: ilaçlar ve bağımlılık yapıcı maddeler; elektrikli ekipman; takılma, düşme, kayma; tehlikeli maddeler; şirket arabası, güvenlik işaretleri

Dauer: 25 Minuten
Sprachen: Deutsch, Englisch, Polnisch, Russisch. In Vorbereitung: Rumänisch, Ungarisch, Türkisch, Tschechisch, Bulgarisch
Preis: 1 DuckPoint

YANGINDAN KORUNMA

Tüm çalışanlar için en son ne zaman yangın güvenliği eğitimi düzenlediniz? İstatistiklere göre, şirketlerin 2/3'ü personelini yeterince eğitmeyi başaramıyor. DigiDuck zorunlu yangın güvenliği eğitimi ile yangın önleme eğitimi eksikliği sona ermiştir.

Çalışanlarınız için bu zorunlu eğitimle, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 10. maddesinin gerekliliklerini yerine getirmiş ve yetkililerin sizi çalışanlarınızın eğitim eksikliği nedeniyle kasıtlı davranmakla suçlayabileceği zamanlara “elveda” demiş olursunuz. Daha da önemlisi, düzenli personel eğitimi işyerinde yangın riskini büyük ölçüde en aza indirir. Çalışanlar gerekli bilgileri ne kadar çok edinirse, yangın önlemeye o kadar iyi katkıda bulunabilirler.

Eğitimin sonunda, çalışanın edindiği bilgileri kontrol edebileceği çoktan seçmeli bir test bulunmaktadır. Cevapların %80’inin doğru olması halinde sertifika verilir. Kontenjan düşükse, test farklı sorularla tekrarlanabilir.

Yasal dayanak

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası §10 İlk Yardım ve Diğer Acil Durum Önlemleri “İşverenlerin yangınla mücadele için gerekli önlemleri almasını gerektirir”
 • DGUV (Alman Sosyal Kaza Sigortası) yönetmeliği 1, §4 Sigortalı kişilerin talimatı. “İşverenlerin çalışanlarına nasıl talimat vereceğini düzenler. Yılda en az bir kez. Talimatlar belgelendirilmelidir.”
 • İşyerleri için teknik kurallar: ASR A1.3 “Güvenlik ve sağlık işaretleri için kılavuz”
 • İşyerleri için teknik kurallar: ASR A2.2 “Yangınlara karşı önlemler için kılavuz”

Bu talimatta yer alan konular
Yangın önleme, yangın nedenleri, yangınla mücadele, yangından korunma yönetmelikleri, alarm ve söndürme sistemleri, tahliye, şirketinizde yangından korunma

Dauer: 20 dakika
Sprachen: Almanca, İngilizce, Lehçe, Rusça. Hazırlık aşamasında: Romence, Macarca, Türkçe, Çekçe, Bulgarca
Preis: 1 DuckPoint

İLK YARDIM

Tüm koruyucu önlemlere rağmen, çalışanların iş kazaları tamamen göz ardı edilemez. Bu nedenle, yasa koyucu şirketleri, şirketteki tüm çalışanlara zorunlu eğitim olarak "ilk yardım" sağlamakla yükümlü kılmaktadır. Bu, ilk yardımcıların eğitimine ek olarak yapılmalıdır. Çalışanlar, acil bir durumda hayat kurtarıcı önlemleri başlatabilmek için en önemli temel kurallar konusunda eğitilmektedir. Bu eğitimde çalışanlarınız basit adımlarla acil durumlarda nasıl güvenli ve doğru bir şekilde tepki vereceklerini ve örneğin kurtarma zincirinin ne olduğunu öğreneceklerdir.

Eğitimin sonunda, çalışanın edindiği bilgileri kontrol edebileceği çoktan seçmeli bir test bulunmaktadır. Cevapların %80’inin doğru olması halinde sertifika verilir. Kontenjan düşükse, test farklı sorularla tekrarlanabilir.

Yasal dayanak

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu §10 İlk Yardım ve Diğer Önlemler “İşverenlerin yangınla mücadele için gerekli önlemleri almasını gerektirir”
 • DGUV (Alman Sosyal Kaza Sigortası) yönetmeliği 1, §4 Sigortalı kişilerin talimatı. “İşverenlerin çalışanlarına nasıl talimat vereceğini düzenler. Yılda en az bir kez. Talimatlar belgelendirilmelidir.”
 • İşyerleri için teknik kurallar: ASR A1.3 “Güvenlik ve sağlık işaretleri için kılavuz”
 • Ceza Kanunu § 323 C Yardımda bulunmama “Dolaylı olarak ilk yardımda bulunmakla yükümlüdür.”

Bu talimatta yer alan konular
Kurtarma zinciri, acil önlemler, diğer önlemler, kurtarma işaretleri, şirketinizde ilk yardım

Dauer: 15 dakika
Sprachen: Almanca, İngilizce, Lehçe, Rusça. Hazırlık aşamasında: Türkçe, Romence, Macarca, Çekçe, Bulgarca
Preis: 1 DuckPoint

DATENSCHUTZ

Die Rechtsgrundlagen des Datenschutzes sind von zentraler Bedeutung für jedes Unternehmen. Ein Verstoß gegen diese Vorschriften kann zu hohen Strafen führen und das Ansehen Ihres Unternehmens beeinträchtigen. Unternehmen sind gesetzlich dazu verpflichtet, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die direkten oder indirekten Zugang zu personalisierten Daten haben, zum Thema Datenschutz zu unterweisen. Denn bei ihnen besteht ein hohes Risiko, gegen die Vorgaben der DSGVO und anderer Datenschutzvorschriften zu verstoßen. Insgesamt ist das E-Learning zum Thema Datenschutz ein wichtiger Bestandteil unseres Schulungsangebots. Durch diese Unterweisung werden Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sensibilisiert und informiert, was dazu beiträgt, dass sie die Vorschriften des Datenschutzes einhalten und somit Ihr Unternehmen und Ihre Kunden schützen.

Eine Pflicht, Mitarbeiterschulungen zum Datenschutz durchzuführen, lässt sich vor allem aus folgenden Vorgaben der DSGVO ableiten:

“Verantwortliche dürfen personenbezogene Daten ausschließlich auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben verarbeiten (Art. 5 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO). Das ist nur möglich, wenn die Mitarbeiter wissen, wie und wann eine Verarbeitung rechtmäßig ist. Die Dokumentation, dass ein Unternehmen oder eine Behörde Datenschutzschulungen durchgeführt hat, erleichtert den Nachweis des Trainings im Rahmen der Rechenschaftspflicht (Art. 5 Abs. 2 DSGVO).”

“Verantwortliche dürfen nach DSGVO personenbezogene Daten nur verarbeiten, wenn technische und organisatorische Maßnahmen das Risiko von Datenschutzverstößen minimieren (Art. 32 DSGVO). Eine der organisatorischen Maßnahmen ist die Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeiter zum Datenschutz. Aufgabe des Datenschutzbeauftragten ist es, die Sensibilisierung und Schulung der an den Verarbeitungsvorgängen beteiligten Mitarbeiter zu überwachen und zu überprüfen (Art. 39 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO).”

Am Ende der Unterweisung gibt es einen Multiple-Choice-Test, mit dem der Mitarbeiter sein erlerntes Wissen überprüfen kann. Bei 80 % richtiger Antworten wird ihm ein Zertifikat ausgestellt. Der Test kann bei niedriger Quote mit abweichenden Fragen erneut durchgeführt werden.

Gesetzliche Grundlagen

 • Arbeitsschutzgesetz, §12 Unterweisung „Verpflichtet Unternehmer die Mitarbeiter zu unterweisen“
 • DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) Vorschrift 1, §4 Unterweisung der Versicherten. „Regelt wie Unternehmer Ihre Mitarbeiter unterweisen. Mindestens 1-mal jährlich. Unterweisungen sind zu dokumentieren.“
 • Technische Regeln für Arbeitsstätten: ASR A1.3 „Richtlinie für Sicherheits- und Gesundheitskennzeichen“

Themen in dieser Unterweisung
Rechtsgrundlagen, Grundsätze der Datenverarbeitung, Erlaubnisgründe, Betroffenenrechte, Datenpannen, Datenschutzverstöße, Datenschutzbeauftragte

Dauer: 25 Minuten
Sprachen: Deutsch
Preis: 1 DuckPoint

DIENSTWAGEN

Mit der Zunahme von Dienstwagen in Unternehmen aller Branchen und Größen ist auch der Bedarf an verbindlichen Regelungen rund um die Dienstwagennutzung gestiegen. Alle Fahrzeuge, die vom Arbeitgeber bereitgestellt und von den Beschäftigten bei der Arbeit benutzt werden, sind Arbeitsmittel im Sinne des §1 Abs. 1 der Betriebssicherheitsverordnung. Der Einsatz des Arbeitsmittels “Dienstwagen“ hat somit für den Arbeitgeber weitreichende Konsequenzen im Hinblick auf die von ihm zu beachtenden Arbeitsschutzvorschriften. Daraus ergibt sich unter anderem auch die jährliche Unterweisungspflicht seiner Beschäftigten nach §12 Arbeitsschutzgesetz.

Um dieser rechtskonform nachzukommen, wurde diese digitale Unterweisung nach den Anforderungen der DGUV entwickelt. Die interaktive Führung wird begleitet von einem Sprecher sowie Hyperlinks zu wichtigen Quellen und relevanten Dokumenten. Am Ende der Unterweisung gibt es einen Multiple-Choice-Test, mit dem der Mitarbeiter sein erlerntes Wissen überprüfen kann. Bei 80 % richtiger Antworten wird ihm ein Zertifikat ausgestellt. Der Test kann bei niedrigerer Quote mit abweichenden Fragen 2 mal durchgeführt werden, bevor die Schulung erneut durchgeführt werden muss.

Gesetzliche Grundlagen

 • Arbeitsschutzgesetz, §12 Unterweisung „Verpflichtet Unternehmer die Mitarbeiter zu unterweisen“
 • DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) Vorschrift 1, §4 Unterweisung der Versicherten. „Regelt wie Unternehmer Ihre Mitarbeiter unterweisen. Mindestens 1-mal jährlich. Unterweisungen sind zu dokumentieren.“
 • DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) Vorschrift 70 – „Arbeitsmittel – Fahrzeuge, Arbeitsmaschinen, etc.“
 • DGUV Grundsatz 314-002 „Kontrolle von Fahrzeugen durch Fahrpersonal“
 • Straßenverkehrsordnung (StVO) und Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)

Themen in dieser Unterweisung
Dokumentation, Sorgfaltspflichten; Kontrolle und Prüfung von Dienstfahrzeugen; Prävention: Fahrtvorbereitung, Sicheres Fahrverhalten, Erhaltung der Fahrtüchtigkeit, Arznei- und Suchtmittel; Verhalten bei Pannen & Unfällen; Haftung

Dauer: 25 Minuten
Sprachen: Deutsch, weitere Sprachen in Vorbereitung
Preis: 1 DuckPoint

OFIS ÇALIŞANLARI IÇIN ERGONOMI

Çoğu durumda, ofis çalışanlarınız haftada yaklaşık 40 saat boyunca iş istasyonlarında otururlar. Bu faaliyet sırasında, çalışanlarınızın sağlığı üzerinde büyük etkisi olabilecek alışkanlıklar gelişir. Bu eğitimde işyerinde doğru oturma şeklini, hareket dizilerini dikkate alarak dinamik çalışma biçimlerini ve herhangi bir stresle nasıl başa çıkılacağını öğretiyoruz.

Eğitimin sonunda, çalışanın edindiği bilgileri kontrol edebileceği çoktan seçmeli bir test bulunmaktadır. Cevapların %80’inin doğru olması halinde sertifika verilir. Kontenjan düşükse, test farklı sorularla tekrarlanabilir.

Yasal dayanak

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu §3 İşverenin temel yükümlülükleri “Çalışanların güvenlik ve sağlığının korunmasının iyileştirilmesi”
 • DGUV (Alman Sosyal Kaza Sigortası) Yönetmeliği 1, §4 Sigortalıların talimatı. “İşverenlerin çalışanlarına nasıl talimat vereceğini düzenler. Yılda en az bir kez. Talimatlar belgelendirilmelidir
 • İşyeri Yönetmeliği Ek Madde 3 paragraf 1 “İşyerinin tasarımı için yönergeler” uyarınca işyerleri için gereklilikler ve önlemler

Bu talimatta yer alan konular
VDU iş istasyonunda doğru oturmak, dinamik çalışma (günlük ofis yaşamına çok fazla hareket dahil etmek), zihinsel gerginlik yüksek olabileceğinden stresle başa çıkmak.

Dauer: 20 dakika
Sprachen: Alman
Preis: 1 DuckPoint

SÜRÜCÜLER İÇİN ERGONOMİ

kamyon sürücülerinin %40'ı sırt problemlerinden muzdariptir. Bir kamyonda saatlerce araç kullanmak, omurlar arası diskler için kalıcı stres anlamına gelir. Bu eğitimde doğru oturmayı ve direksiyonun arkasındaki koltuğun mükemmel şekilde nasıl ayarlanacağını, duruş için aynaların doğru ayarlarını ve sürücü molaları sırasında doğru esneme egzersizlerini öğretiyoruz.

Eğitimin sonunda, çalışanın edindiği bilgileri kontrol edebileceği çoktan seçmeli bir test bulunmaktadır. Cevapların %80’inin doğru olması halinde sertifika verilir. Kontenjan düşükse, test farklı sorularla tekrarlanabilir.

Yasal dayanak

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu §3 İşverenin temel yükümlülükleri “Çalışanların güvenlik ve sağlığının korunmasının iyileştirilmesi”
 • DGUV (Alman Sosyal Kaza Sigortası) yönetmeliği 1, §4 Sigortalı kişilerin talimatı. “İşverenlerin çalışanlarına nasıl talimat vereceğini düzenler. Yılda en az bir kez. Talimatlar belgelendirilmelidir
 • İşyeri Yönetmeliği Ek Madde 3 paragraf 1 “İşyerinin tasarımı için yönergeler” uyarınca işyerleri için gereklilikler ve önlemler

Bu talimatta yer alan konular
Gidonun arkasında doğru oturma (koltuğu mükemmel şekilde ayarlayın), aynaların doğru ayarlanması, ergonominin bir parçası olarak camların ve aynaların temizlenmesi, sürüş molaları sırasında doğru hareket (esneme egzersizleri).

Dauer: 20 dakika
Sprachen: Almanca, İngilizce, Lehçe, Rusça. Hazırlık aşamasında: Romence, Macarca, Türkçe, Çekçe, Bulgarca
Preis: 1 DuckPoint

DEPO ÇALIŞANLARI IÇIN ERGONOMI

Birçok depo çalışanı, sağlıklarına ve omurlar arası disklerine verdikleri uzun süreli yükün farkında değildir. Bu eğitimde, doğru sırt dostu kaldırma ve taşıma şekli, yükleme platformlarına tırmanma ve inme veya forklift üzerinde doğru ergonomik oturma hakkında bilgi veriyoruz.

Eğitimin sonunda, çalışanın edindiği bilgileri kontrol edebileceği çoktan seçmeli bir test bulunmaktadır. Cevapların %80’inin doğru olması halinde sertifika verilir. Kontenjan düşükse, test farklı sorularla tekrarlanabilir.

Yasal dayanak

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu §3 İşverenin temel yükümlülükleri “Çalışanların güvenlik ve sağlığının korunmasının iyileştirilmesi”
 • DGUV (Alman Sosyal Kaza Sigortası) Yönetmeliği 1, §4 Sigortalıların talimatı. “İşverenlerin çalışanlarına nasıl talimat vereceğini düzenler. Yılda en az bir kez. Talimatlar belgelendirilmelidir
 • İşyeri Yönetmeliği Ek Madde 3 paragraf 1 “İşyerinin tasarımı için yönergeler” uyarınca işyerleri için gereklilikler ve önlemler

Bu talimatta yer alan konular
Sırtın rahat edeceği şekilde kaldırma ve taşıma, yükleme platformlarına tırmanma ve platformlardan inme, forkliftte doğru oturma

Dauer: 20 dakika
Sprachen: Almanca, İngilizce, Lehçe, Rusça. Hazırlık aşamasında: Romence, Macarca, Türkçe, Çekçe, Bulgarca
Preis: 1 DuckPoint

PSA (KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN)

"Kişisel koruyucu ekipman" (KKE) satın alma kararı, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Yönetmeliği ve Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği uyarınca bir risk değerlendirmesi çerçevesinde verilmelidir. Bunun için "TOP ilkesine" göre hareket edilir: Teknik, kurumsal ve kişisel önlemler. Bu talimatta, bu konudaki ilgili gereklilikler hakkında ayrıntılara giriyoruz.

Eğitimin sonunda, çalışanın edindiği bilgileri kontrol edebileceği çoktan seçmeli bir test bulunmaktadır. Cevapların %80’inin doğru olması halinde sertifika verilir. Kontenjan düşükse, test farklı sorularla tekrarlanabilir.

Yasal dayanak

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu §3 İşverenin temel görevleri “Çalışanların güvenlik ve sağlığının korunmasının iyileştirilmesi”
 • DGUV (Alman Sosyal Kaza Sigortası) Yönetmeliği 1, §4 Sigortalıların talimatı. “İşverenlerin çalışanlarına nasıl talimat vereceğini düzenler. Yılda en az bir kez. Talimatlar belgelendirilmelidir.”
 • KKD Kullanıcı Yönetmeliği “kişisel koruyucu donanımların (KKD) işveren tarafından sağlanmasını ve çalışanlar tarafından kullanılmasını düzenler”

Bu talimatta yer alan konular
Genel ilkeler, bir bakışta KKD türleri: Cilt koruması, baş koruması, göz koruması, işitme koruması, solunum koruması, el koruması, ayak koruması, vücut koruması

Dauer: 20 dakika
Sprachen: Almanca, İngilizce, Lehçe, Rusça. Hazırlık aşamasında: Romence, Macarca, Türkçe, Çekçe, Bulgarca
Preis: 1 DuckPoint

ABFAHRTKONTROLLE

ABFAHRTKONTROLLE Im Güterverkehr muss jeder Straßentransport mit einer Abfahrtkontrolle beginnen. Bei unzureichender oder gar fehlender Durchführung drohen dem Fahrer und der Unternehmensleitung Sanktionen. Um dem Fahrpersonal das erforderliche Wissen zu vermitteln, haben wir die Unterweisung „Abfahrtkontrolle“ in drei verschiedenen Ausführungen entwickelt: • Stückgut • Schüttgut • Tank

Die Module behandeln detailliert alle Kontrollpunkte und gehen auf die Besonderheiten der jeweiligen Fahrzeuge ein. Mit unseren praxisrelevanten Tipps können die Abfahrtkontrollen zeiteffizient durchgeführt werden und mit der enthaltenen Checkliste bleibt kein Punkt mehr ungeprüft.

Die interaktive Führung wird begleitet von einem Sprecher sowie Hyperlinks zu wichtigen Quellen und relevanten Dokumenten. Am Ende der Unterweisung gibt es einen Multiple-Choice-Test, mit dem der Mitarbeiter sein erlerntes Wissen überprüfen kann. Bei 80 % richtiger Antworten wird ihm ein Zertifikat ausgestellt. Der Test kann bei niedrigerer Quote mit abweichenden Fragen 2-mal durchgeführt werden, bevor die Schulung erneut durchgeführt werden muss.

Gesetzliche Grundlagen

 • Arbeitsschutzgesetz, §12 Unterweisung „Verpflichtet Unternehmer die Mitarbeiter zu unterweisen“
 • DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) Vorschrift 1, §4 Unterweisung der Versicherten. „Regelt wie Unternehmer Ihre Mitarbeiter unterweisen. Mindestens 1-mal jährlich. Unterweisungen sind zu dokumentieren.“
 • DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) Vorschrift 70 – Fahrzeuge
 • StVo / StVZO
 • HGB
 • DIN EN 12195-1 / VDI 2700
 • ADR / GGVSEB

Themen in dieser Unterweisung
Rechtsgrundlagen, Gesetze, Vorschriften, Richtlinien, Verantwortlichkeiten, Dokumentation, Prüfpunkte, Vorgaben, Hilfsmittel, Tipps, Checklisten, VorGEHENsweisen, Besonderheiten

Dauer: 30 Minuten
Sprachen: Deutsch, weitere Sprachen in Vorbereitung
Preis: 2 DuckPoints

DİJİTAL TAKOGRAF

İzin verilen toplam ağırlığı 3,5 tondan fazla olan ticari araçlar 2006 yılından beri dijital takograflarla donatılmıştır. 165/2014 sayılı AB Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden bu yana, nakliye şirketleri sürücülerinin uygun şekilde eğitilmiş olmalarını ve dijital takografı doğru şekilde kullanabilmelerini sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitim birimi ile, bir girişimci olarak, başarısızlığı para cezası ile cezalandırılan yükümlülüğünüzü yerine getirmiş olursunuz. Bu eğitim birimi, sürüş personelini VDO marka kayıt ekipmanının kullanımı konusunda eğitir. Sürüş ve dinlenme süreleri ile ilgili yönetmeliklere uygun olarak, sürücü kartının doğru kullanımını ve kayıt ekipmanının menü navigasyonunu açıklıyoruz.

Eğitimin sonunda, çalışanın edindiği bilgileri kontrol edebileceği çoktan seçmeli bir test bulunmaktadır. Cevapların %80’inin doğru olması halinde sertifika verilir. Kontenjan düşükse, test farklı sorularla tekrarlanabilir.

Yasal dayanak

 • 4 Şubat 2014 tarihli ve 165/2014 sayılı AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY Tüzüğü (AB), Madde 33 Taşıma işletmesinin sorumluluğu

Bu talimatta yer alan konular
Veri toplama, veri geçmişi, kart türleri, sürücü kartı, kayıp/çalıntı/kusur, kayıt ekipmanının çalışması, ekipman türleri, serbest bırakma standı, iniş girişi, kalkış kontrolü, ek, çıktı

Dauer: 45 dakika
Sprachen: Almanca. Diğer diller hazırlık aşamasında
Preis: 3 Ördek Puanı

SOZIALVORSCHRIFTEN

Die Entwicklung von Sozialvorschriften steht im Zusammenhang mit dem Wachstum des Straßengüterverkehrs und den damit verbundenen Herausforderungen. Sie dienen der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer auf der Straße und regeln die globale Zusammenarbeit im grenzüberschreitenden Straßenverkehr. Dieser Kenntnisbereich beinhaltet die Rahmenbedingungen des Arbeitsalltag eines jeden Berufskraftfahrer und bedarf der regelmäßigen Weiterbildung. Das Transportunternehmen selbst hat die Durchführung zu überwachen. Daraus ergibt sich unter anderem auch die jährliche Unterweisungspflicht seiner Beschäftigten nach §12 Arbeitsschutzgesetz.

Um dieser rechtskonform nachzukommen, wurde diese digitale Unterweisung nach den Anforderungen der DGUV entwickelt. Die interaktive Führung wird begleitet von einem Sprecher sowie Hyperlinks zu wichtigen Quellen und relevanten Dokumenten. Am Ende der Unterweisung gibt es einen Multiple-Choice-Test, mit dem der Mitarbeiter sein erlerntes Wissen überprüfen kann. Bei 80 % richtiger Antworten wird ihm ein Zertifikat ausgestellt. Der Test kann bei niedrigerer Quote mit abweichenden Fragen 2 mal absolviert werden, bevor die Schulung erneut durchgeführt werden muss.

Gesetzliche Grundlagen

 • EG (VO) 561/2006 „Lenk- und Ruhezeiten“
 • EU (VO) 165/2014 „Fahrtenschreiber im Straßenverkehr“
 • AETR „Europäisches Übereinkommen über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonal“
 • GüKG
 • Fahrpersonalgesetz (FPersG) „Zuständigkeiten und Bußgelder“
 • Fahrpersonalverordnung (FPersV) „Abweichungen national von Europäischen Bestimmungen sowie Regelung der Bescheinigung über berücksichtigungsfreie Tage“
 • Arbeitszeitgesetz (ArbZG)
 • Gesetz zur Regelung der Arbeitszeit von selbständigen Kraftfahrern (KrFArbzG)
 • §12 Unterweisung „Verpflichtet Unternehmer die Mitarbeiter zu unterweisen“
 • DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) Vorschrift 1, §4 Unterweisung der Versicherten. „Regelt, wie Unternehmer ihre Mitarbeiter unterweisen. Mindestens 1-mal jährlich. Unterweisungen sind zu dokumentieren.“
Dauer: 30 Minuten
Sprachen: Deutsch
Preis: 2 DuckPoints

LADUNGSSICHERUNG

Eine ordnungsgemäß gesicherte Ladung minimiert das Risiko von Unfällen, die durch herunterfallende Fracht verursacht werden können. Darüber hinaus trägt eine korrekt gesicherte Ladung dazu bei, Schäden an der Fracht zu vermeiden und stellt sicher, dass sie in einwandfreiem Zustand am Zielort ankommt. Eine unzureichende Ladungssicherung kann nicht nur zu Bußgeldern und Strafen führen, sondern auch Menschenleben gefährden. Ladungssicherung ist für den LKW-Fahrer von entscheidender Bedeutung, um die Sicherheit auf der Straße zu gewährleisten. Daher ist es für alle am Transport Beteiligten von größter Wichtigkeit, alle erforderlichen entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um einen sicheren Transport zu gewährleisten, um alle Verkehrsteilnehmer zu schützen. Dieser Kenntnisbereich beinhaltet die Rahmenbedingungen des Arbeitsalltag eines jeden Berufskraftfahrer und bedarf der regelmäßigen Weiterbildung. Das Transportunternehmen selbst hat die Durchführung zu überwachen. Daraus ergibt sich unter anderem auch die jährliche Unterweisungspflicht seiner Beschäftigten nach §12 Arbeitsschutzgesetz.

Um dieser rechtskonform nachzukommen, wurde diese digitale Unterweisung nach den Anforderungen der DGUV entwickelt. Die interaktive Führung wird begleitet von einem Sprecher sowie Hyperlinks zu wichtigen Quellen und relevanten Dokumenten. Am Ende der Unterweisung gibt es einen Multiple-Choice-Test, mit dem der Mitarbeiter sein erlerntes Wissen überprüfen kann. Bei 80 % richtiger Antworten wird ihm ein Zertifikat ausgestellt. Der Test kann bei niedrigerer Quote mit abweichenden Fragen 2 mal absolviert werden, bevor die Schulung erneut durchgeführt werden muss. 

Gesetzliche Grundlagen 

 • HGB – „Handelsgesetzbuch“ 
 • STVZO – „Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung“ 
 • STVO – „Straßenverkehrs-Ordnung“ 
 • VDI 2700 ff. – „Richtlinien Ladungssicherung“ 
 • DIN EN 12195-1/2/3/4 Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen – Sicherheit“ 
 • DIN EN 12640 – „Intermodale Ladeeinheiten und Nutzfahrzeuge“ 
 • DIN EN 12642 – „Ladungssicherung – Aufbauten an Nutzfahrzeugen“ 
 • CTU – Code – „Cargo Transport Units“ 
 • GGVSEB – „Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern“ 
 • AETR „Europäisches Übereinkommen über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals“ 
 • DGUV Vorschrift 70 „Fahrzeuge“ 
 • ArbSchG §12 „Pflicht zur Unterweisung“ 
 • DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) Vorschrift 1, §4 „Unterweisung der Versicherten“ 
Dauer: 40 Minuten
Sprachen: Deutsch
Preis: 3 DuckPoints

TEHLİKELİ MADDELER (ADR - KARAYOLU) GENEL KARGO TAŞIMACILIĞI

İş güvenliğine ek olarak, tehlikeli malların taşınmasında görev alan kişiler de düzenli aralıklarla (en geç yönetmelikler değiştiğinde, genellikle tek sayılı yıllarda) eğitilmelidir. Tehlikeli mallar yönetmelikleri, gerekli eğitime sahip olmayan hiç kimsenin tehlikeli mallar alanında çalışamayacağını açıklamaktadır. Bu, tehlikeli malların paketleyici, yükleyici, boşaltıcı olarak fiilen elleçlenmesinin yanı sıra taşıma belgelerini veya taşıma emirlerini hazırlayan kişi grupları için de geçerlidir.

Bölüm 1.3 ADR uyarınca düzenli talimat yükümlülüğüne uymak için bu dijital talimat geliştirilmiştir.

İnteraktif kılavuza bir konuşmacı, önemli kaynaklara köprüler ve programa PDF olarak entegre edilmiş ilgili belgeler eşlik etmektedir. Eğitimin sonunda, çalışanın edindiği bilgileri kontrol edebileceği çoktan seçmeli bir test vardır. Cevapların %80’inin doğru olması halinde sertifika verilir. Kontenjan düşükse, test farklı sorularla tekrarlanabilir.

Yasal dayanak

 • Tehlikeli Mal Yönetmeliği Karayolu Demiryolu İç Seyrüsefer (GGVSEB) §27 (5)
 • ADR Bölüm 1.3

Bu talimatta yer alan konular
Tehlikeli malların tanımlanması, sınıflandırma, ambalajlama, etiketleme, belgeler, ekipman, taşıma zincirindeki yükümlülükler, 1.000 nokta kuralı, Sınırlı Miktar (LQ)

Dauer: 45 dakika
Sprachen: Almanca (diğer diller hazırlık aşamasında)
Preis: 3 Ördek Puanı

Gefahrgut 1.3 (ADR - Straße) Tank-Transport

Neben dem Arbeitsschutz müssen auch die Beteiligten am Gefahrguttransport in regelmäßigen Abständen (spätestens, wenn sich die Vorschriften ändern, in der Regel im ungeraden Jahr) unterwiesen werden. Die Gefahrgutvorschriften beschreiben, dass niemand im Gefahrgutbereich tätig sein darf, der nicht über eine erforderliche Unterweisung verfügt. Das gilt sowohl für den tatsächlichen Umgang mit dem Gefahrgut als Befüller, Entlader, als auch für die Personenkreise die Beförderungspapiere oder Transportaufträge erstellen.

Um der regelmäßigen Unterweisungspflicht nach Kapitel 1.3 ADR nachzukommen, wurde diese digitale Unterweisung entwickelt.

Die interaktive Führung wird begleitet von einem Sprecher, Hyperlinks zu wichtigen Quellen und relevanten Dokumenten, die als PDF im Programm integriert sind. Am Ende der Unterweisung gibt es einen Multiple-Choice-Test, mit dem der Mitarbeiter sein erlerntes Wissen überprüfen kann. Bei 80 % richtiger Antworten wird ihm ein Zertifikat ausgestellt. Der Test kann bei niedriger Quote mit abweichenden Fragen erneut durchgeführt werden.

Gesetzliche Grundlagen

 • Gefahrgutverordnung Straße Eisenbahn Binnenschifffahrt (GGVSEB) §27 (5)
 • ADR Kapitel 1.3

Themen in dieser Unterweisung
Identifikation von Gefahrgut, Klassifizierung, Tanks, Kennzeichnung, Dokumente, Ausrüstungsgegenstände, Pflichten in der Transportkette, Tunnelbeschränkungscode

Dauer: 45 Minuten
Sprachen: Deutsch (weitere Sprachen in Vorbereitung)
Preis: 3 DuckPoints

HACCP für Lager- & Fahrpersonal

Das in der Lebensmittelproduktion tätige Personal muss über die Grundlagen von HACCP informiert und entsprechend geschult werden. HACCP ist nicht nur eine wichtige Sicherheitsmaßnahme, sondern auch gesetzlich vorgeschrieben. Mit dieser Unterweisung können Mitarbeiter sensibilisiert werden, um Gefahren frühzeitig zu erkennen und Schutzmaßnahmen einzuleiten.

Unsere digitale HACCP-Schulung wurde gemäß den Anforderungen der DGUV entwickelt und bietet eine interaktive Führung durch das Thema. Ein Sprecher begleitet die Schulung und es gibt Hyperlinks zu wichtigen Quellen und Dokumenten. Am Ende der Schulung gibt es einen Multiple-Choice-Test, um das erlernte Wissen zu überprüfen. Bei 80 % richtiger Antworten wird ein Zertifikat ausgestellt. Der Test kann bei niedrigerer Quote mit abweichenden Fragen 2-mal durchgeführt werden, bevor die Schulung erneut absolviert werden muss.

Gesetzliche Grundlagen
• (Lebensmittel)Basisverordnung
• Hygieneverordnung

Themen in dieser Unterweisung
Bedeutung von HACCP, Begriffe, Identifikation von Gefahren, Vermeidung von Gefahren, Dokumentation, Verantwortlichkeiten, Mitwirkungspflichten

Dauer: 20 Minuten
Sprachen: Deutsch, weitere Sprachen in Vorbereitung
Preis: 1 DuckPoint

FLURFÖRDERZEUGE

Flurförderzeuge sind vielseitig einsetzbare Transportgeräte, die von Unternehmen bereitgestellt und von den Beschäftigten bei der Ausübung ihrer Tätigkeit benutzt werden. Dazu gehören Gabelstapler und Hubwagen, die nach § 1 Abs. 1 der Betriebssicherheitsverordnung als Arbeitsmittel gelten. Der Einsatz von Flurförderzeugen hat somit für den Arbeitgeber weitreichende Konsequenzen hinsichtlich der einzuhaltenden Arbeitsschutzvorschriften. Darüber hinaus ergibt sich für den Arbeitgeber nach § 12 des Arbeitsschutzgesetzes die Pflicht zur jährlichen Unterweisung seiner Beschäftigten.

Um dieser rechtskonform nachzukommen, wurde diese digitale Folgeunterweisung nach den Anforderungen der DGUV entwickelt. Die interaktive Führung wird begleitet von einem Sprecher sowie Hyperlinks zu wichtigen Quellen und relevanten Dokumenten. Am Ende der Unterweisung gibt es einen Multiple-Choice-Test, mit dem der Mitarbeiter sein erlerntes Wissen überprüfen kann. Bei 80 % richtiger Antworten wird ihm ein Zertifikat ausgestellt. Der Test kann bei niedrigerer Quote mit abweichenden Fragen 2 mal durchgeführt werden, bevor die Schulung erneut durchgeführt werden muss.

Gesetzliche Grundlagen

 • Arbeitsschutzgesetz, §12 Unterweisung „Verpflichtet Unternehmer die Mitarbeiter zu unterweisen“
 • DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) Vorschrift 1, §4 Unterweisung der Versicherten. „Regelt wie Unternehmer Ihre Mitarbeiter unterweisen. Mindestens 1-mal jährlich. Unterweisungen sind zu dokumentieren.“
 • DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) Vorschrift 70 – „Arbeitsmittel – Fahrzeuge, Arbeitsmaschinen, etc.“
 • DGUV Vorschrift 68 „Flurförderzeuge“

Themen in dieser Unterweisung
Grundlagen, Anforderungen, Pflichten, Betrieb von FFZ, Umgang mit Last, Be- und Entladen von Fahrzeugen und von Regalen, Regelmäßige Prüfung, Unfallgeschehen,

Dauer: 15 Minuten
Sprachen: Deutsch, weitere Sprachen in Vorbereitung
Preis: 1 DuckPoint

ADR 1.3 Tank’a göre tehlikeli mallar, yük emniyeti, kalkış kontrolü, veri koruma, HACCP, lityum piller, merdivenler ve basamaklar, gürültü, cilt koruması, şirket araçlarının kullanımı, endüstriyel kamyonlar ve çok daha fazlası gibi diğer eğitim kursları ve talimatlar halihazırda uygulanmaktadır.

Lütfen sorunuz.