VOOR LOGISTIEK EN MAGAZIJN

Ook werknemers uit de logistiek en het magazijn moeten worden betrokken bij uw voorlichtings- en opleidingsstrategie. Veiligheid en bescherming tegen gevaren behoren tot de belangrijkste taken van een bedrijf.

In de regel maken computers geen deel uit van het dagelijkse gebruik door logistieke en magazijnmedewerkers. Maar elk van hen heeft zeker een smartphone. Des te meer is een goed doordachte strategie nodig om collega’s uit deze gebieden te interesseren voor de belangrijke informatie en benodigdheden.

Met onze DigiDuck app heeft u de mogelijkheid om alle Learn + Info Management functies te integreren in de mobiele smartphones van uw medewerkers. Zo kunt u hen onder werktijd belangrijke berichten sturen, maar ook trainingen en instructies geven. Deze kunnen dan ook in de app worden uitgevoerd met daaropvolgende testen en certificering.

Neem nu de kans en test DigiDuck. Bereik alle werknemers precies waar ze zijn.