DEKLARACJA OCHRONY DANYCH

DigiDuck GmbH zbiera dane osobowe w ramach swojego portalu e-learningowego (zwanego dalej “portalem”). Ścisłe przestrzeganie przepisów Federalnej Ustawy o Ochronie Danych, Ustawy o Telemediach i Podstawowego Rozporządzenia o Ochronie Danych stanowi podstawę naszej pełnej zaufania relacji z Państwem jako użytkownikiem.

Nasz portal może również zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za treść tych zewnętrznych ofert redakcyjnych. Po opuszczeniu naszej strony zalecamy dokładne zapoznanie się z polityką prywatności każdej strony internetowej, która gromadzi dane osobowe.

1. ODPOWIEDZIALNY
a) Odpowiedzialny za przetwarzanie danych

DigiDuck GmbH
Poststraße 61
41516 Grevenbroich

Telefon: +49 2181 273 849 0
E-mail: info@digi-duck.com
Strona internetowa: https: //www.digi-duck.com

b) Inspektor ochrony danych
W naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych:

Ralph Hoff
Poststraße 61
41516 Grevenbroich

Telefon: +49 (2181) 473 73 84
E-mail: info@digi-duck.com

2. CO TO SĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe to wszelkie dane, które odnoszą się bezpośrednio lub pośrednio do Ciebie jako osoby. Dotyczy to na przykład takich danych jak data urodzenia, adres zamieszkania i adres IP, ale także tekstów lub obrazów, które pozwalają na zidentyfikowanie Państwa jako osoby. Poniższe oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia też, jak i w jakim celu się to robi.

W razie potrzeby możemy być zobowiązani przez prawo do ujawnienia Twoich danych osobom trzecim. Jednakże spełnimy takie żądania tylko w tych ramach i po dokładnym sprawdzeniu, czy taki obowiązek rzeczywiście istnieje.

Przetwarzanie danych odbywa się w Niemczech lub w innych krajach europejskich. Jeśli w wyjątkowych przypadkach dane są przekazywane do państwa trzeciego, to tylko do krajów, w których istnieje odpowiedni poziom ochrony danych lub w których możemy go w równym stopniu zapewnić poprzez odpowiednie gwarancje, takie jak zawarcie standardowych klauzul umownych lub certyfikatów.

3. JAKIE DANE SĄ PRZETWARZANE?

a) Gdy odwiedzasz portal

Kiedy odwiedzasz nasz portal, każdy dostęp i każde pobranie pliku przechowywanego na tej stronie jest rejestrowane w celu umożliwienia skorzystania z oferty. Rejestrowane są następujące dane:
– Adres IP odwiedzającego
– Czas wizyty
– Adres url, który został wywołany
– Kod statusu
– Protokół
– Przeglądarka odwiedzającego
– System operacyjny odwiedzającego

Dane te są również przechowywane w plikach logów naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

i) Podstawa prawna

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest uzasadniony interes Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

ii) W jakim celu przetwarzane są te dane?

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany na czas trwania sesji. Przechowywanie w plikach logów odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy dane w celu optymalizacji strony internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Ocena danych dla celów marketingowych nie ma miejsca w tym kontekście.

iii) Jak długo dane są przechowywane?

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku zbierania danych w celu udostępnienia strony internetowej, ma to miejsce po zakończeniu danej sesji. Dane zapisane w plikach dziennika są usuwane najpóźniej po 14 dniach.

b) Poprzez wykorzystanie plików cookies

Portal wykorzystuje pliki cookies. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Kiedy użytkownik wywołuje stronę internetową, w systemie operacyjnym użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej. Pliki cookie sesji przechowują informacje wykorzystywane podczas bieżącej wizyty w witrynie. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony.

Ponadto w celu optymalizacji przyjazności dla użytkownika stosujemy również tymczasowe pliki cookies, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym przez pewien określony czas. Jeśli ponownie odwiedzisz naszą stronę w celu skorzystania z naszych usług, automatycznie zostanie rozpoznane, że już u nas byłeś oraz jakie wpisy i ustawienia wprowadziłeś, abyś nie musiał ich ponownie wprowadzać.

i) Podstawa prawna

Pliki cookie wymagane do działania portalu oraz przetwarzane w związku z nimi dane osobowe są niezbędne do wyżej wymienionych celów w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. f DSGVO.

ii) W jakim celu przetwarzane są te dane?

Ustawione pliki cookies są technicznie niezbędne. Poszczególne funkcje platformy edukacyjnej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookies. Dla nich konieczne jest np. rozpoznanie przeglądarki nawet po zmianie strony.

Nie wykorzystujemy zgromadzonych danych o użytkownikach do tworzenia profili użytkowników ani do dostarczania osobom odwiedzającym nasze strony reklam. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej nie są przekazywane osobom trzecim.

iii) Jak długo przechowywane są pliki cookie i jak mogę je usunąć?

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przekazywane z niego do naszej witryny. Dlatego również Ty jako użytkownik masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookies. Użytkownik ma możliwość uniemożliwienia korzystania z plików cookies. W tym celu należy zmienić odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera lub Safari). Aby jednak móc korzystać z funkcji platformy edukacyjnej, należy zezwolić na stosowanie plików cookies w przeglądarce. W przeciwnym razie istnieje możliwość, że funkcjonalność platformy edukacyjnej nie będzie dostępna.

4. HOSTING PORTALU

Ten portal jest hostowany i udostępniany we współpracy z zewnętrznym usługodawcą.

W ramach hostingu przetwarzane są następujące dane osobowe:
– adresy IP
– treść zapytań kontaktowych oraz związane z nimi dane meta i komunikacyjne
– dane umowne
– dane kontaktowe
– imiona i nazwiska
– wejścia na stronę internetową oraz inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej

i) Podstawa prawna

Hosting służy do udostępnienia portalu, a tym samym do realizacji umowy wobec naszych potencjalnych i obecnych klientów (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego udostępnienia naszego portalu przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

ii) W jakim celu przetwarzane są te dane

Nasz hostingodawca będzie przetwarzał Twoje dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia jego obowiązków usługowych i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Korzystamy z usług dostawcy usług hostingowych PlusServer GmbH, Hohenzollernring 72, 50672 Kolonia, Niemcy, w ramach realizacji zamówienia zgodnie z art. 28 DSGVO. Serwer znajduje się w Niemczech. W tym celu odpowiedni

Z dostawcą została zawarta umowa na realizację zamówienia.

iii) Jak długo dane będą przechowywane

Państwa dane będą przechowywane przez wykonawcę i firmę hostingową do czasu ustania celu przetwarzania danych.

b) Przy wypełnianiu formularza opinii

Użytkownicy portalu (pracownicy) mogą kontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy, w szczególności jeśli występują trudności techniczne z portalem i chcesz je nam zgłosić lub chcesz przesłać nam informację zwrotną.

W tym celu możesz dobrowolnie podać następujące dane
– nazwisko, imię
– adres e-mail
– swoją opinię do nas

W momencie wysłania wiadomości przechowywane będą również następujące dane:
– data i godzina przekazania informacji zwrotnej ccontext dla jakiego szkolenia została przekazana informacja zwrotna

i) Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych za pomocą naszych formularzy kontaktowych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeśli dobrowolnie podają Państwo dodatkowe dane, takie jak (nazwisko, e-mail), odbywa się to za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO)

ii) W jakim celu przetwarzane są te dane?

Dane są przechowywane wyłącznie w celu przetworzenia informacji zwrotnej lub udzielenia odpowiedzi i kontaktu z Państwem. Podanie dalszych danych jest opcjonalne, ale będzie wykorzystane wyłącznie do odpowiedzi na zapytania. Przesyłanie danych z formularza kontaktowego jest szyfrowane.

iii) Jak długo dane są przechowywane?

Dane osobowe zebrane przez nas w celu skorzystania z formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po rozpatrzeniu przez nas Twojego zapytania. Mogą również wystąpić zapytania uzupełniające, w takim przypadku dane będą przechowywane do czasu otrzymania ostatecznej odpowiedzi. Komunikacja zostaje zakończona, gdy okoliczności wskazują, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona.

Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania pozostaną zanonimizowane i trwale przechowywane.

c) Podczas korzystania z portalu

Dana firma jako klient portalu otrzymuje dostęp specyficzny dla danej firmy. Następnie klient przesyła nam arkusz Excel z danymi osobowymi pracowników (użytkowników).

Do utworzenia i późniejszej rejestracji wymagane są następujące dane użytkowników:
– Nazwiska, imiona
– Adresy e-mail
– Hasło

Następnie użytkownik otrzymuje e-mail z hasłem startowym, które służy do uzyskania dostępu do portalu. Tam użytkownik przy pierwszym logowaniu musi podać zmienione hasło. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej w bazie danych.

Podczas użytkowania przetwarzane są również dane dotyczące korzystania z portalu oraz informacje o tym, jakie kursy zostały ukończone.

i) Podstawa prawna

Przetwarzamy dane podczas korzystania z portalu, jak również dane wymagane do rejestracji w celu realizacji umowy z klientem (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO). Działamy jako podmiot przetwarzający (art. 28 DSGVO) w zakresie przetwarzania danych osobowych dla naszych klientów.

ii) W jakim celu przetwarzane są te dane?

Dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w celu udostępnienia danej oferty szkoleniowej dla pracowników oraz ogólnych możliwości nauki na portalu. Adres e-mail jest wykorzystywany do rejestracji w portalu oraz do wysyłania powiadomień e-mail.

Użytkownicy są powiadamiani pocztą elektroniczną, gdy pojawiają się nowe kursy lub gdy materiał do nauki jest aktualizowany dla istniejącego kursu. Jeśli kursy są tworzone na określone okno czasowe, użytkownicy otrzymują również wiadomość z przypomnieniem na trzy dni przed wygaśnięciem kursu oraz kolejną wiadomość po wygaśnięciu kursu.

Ponadto dane osobowe są przetwarzane w ramach portalu w następujących celach:
Spersonalizowane pobieranie w celu identyfikacji użytkownika. Informacje te są wykorzystywane w celu udostępnienia kursów do pobrania oraz dostosowania ich do Twoich indywidualnych wymagań;
Wsparcie podczas pobierania kursów, w tym ocena Twoich postępów w nauce oraz umożliwienie Ci dostępu do kursów.
Korespondencja z Tobą jako użytkownikiem i osobami odpowiedzialnymi w Twojej firmie;
Optymalizacja funkcjonalności portalu;
Dokumentacja, którzy użytkownicy zostali poinstruowani w jakich tematach (częściowo ze względu na prawne zobowiązania do przedstawienia dowodów). Informacja ta jest również udostępniana firmie zlecającej szkolenie.
Tworzenie certyfikatu uczestnictwa (po pomyślnym ukończeniu kursu)

iii) Jak długo dane są przechowywane?

Zawsze masz dostęp do danych swojego konta użytkownika na portalu, które możesz w każdej chwili przeglądać w strefie chronionej portalu.

Dane zebrane podczas rejestracji będą przechowywane tak długo, jak długo firma jest zarejestrowana w portalu, a pracownik jeszcze nie odszedł z firmy, po czym zostaną usunięte. Pracownicy, którzy odeszli z firmy są blokowani i archiwizowani przez system. Ustawowe okresy przechowywania, również np. w przypadku przechowywania certyfikatów szkoleniowych, pozostają nienaruszone.

iv) Czy dane zostaną przekazane dalej

Instalacja użytkownika i inne usługi związane z platformą edukacyjną są świadczone dla nas przez STORMS|SOFTWARE (Luxemburger Str. 33, 41812 Erkelenz). Z firmą została zawarta umowa o przetwarzanie zamówienia zgodnie z art. 28 DSGVO. Dane osobowe są więc przetwarzane tylko zgodnie z naszymi wyraźnymi instrukcjami.

5. PODCZAS ODTWARZANIA FILMU UMIESZCZONEGO W SERWISIE YOUTUBE

W uzasadnionych przypadkach na naszym portalu zamieszczamy sporadycznie filmy ze stron www.YouTube.com. W takim przypadku treści są zapisywane bezpośrednio w serwisie YouTube i stamtąd osadzane na naszej stronie.

i) Cel:

Odtwarzanie treści wideo i proste przygotowanie treści w jednostce edukacyjnej / e-learningu.

ii) Podstawa prawna:

Pokazujemy Państwu te filmy na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 (1) lit. f DSGVO. Wyświetlane filmy zawierają szczegóły dotyczące naszych produktów lub inne przydatne informacje dla Ciebie jako użytkownika.

iii) Rodzaj danych:

Podczas wywoływania danych filmów przekazywany jest adres IP, informacje techniczne (przeglądarka, system operacyjny, podstawowe informacje o urządzeniu), a w szczególności, które z naszych stron internetowych zostały odwiedzone.

iv) W jaki sposób dane są przechowywane / przetwarzane?

Osadziliśmy nasze filmy w sposób przyjazny dla ochrony danych (tryb wzmocnionej ochrony danych). Oznacza to, że informacje o Tobie są im przekazywane tylko wtedy, gdy oglądasz film. Dopiero wtedy nawiązywane jest połączenie serwera z YouTube i wtedy również ustawiany jest odpowiedni plik cookie. Nie służy to do monitorowania zachowania użytkownika, lecz raczej do zapisywania ustawień, np. stanu odtwarzania i żądanej głośności. Zostaniesz o tym ponownie poinformowany przed każdym filmem.

W trybie rozszerzonej ochrony danych zapisywane są tylko pliki cookie, które nie zawierają żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby. Jeśli jednak masz konto w serwisie YouTube, firma może być w stanie Cię zidentyfikować. Możesz zapobiec rozpoznaniu Cię przez oferenta jako zalogowanego użytkownika, wylogowując się ze swojego konta przed odtworzeniem filmu

Dostawca platformy YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Dalsze informacje na temat ochrony danych w Google/YouTube można znaleźć tutaj: https: //www.google.com/policies/privacy/.

Ogólna rezygnacja z reklamy jest możliwa tutaj: https: //adssettings.google.com/authenticated.

Przekazywanie danych do krajów trzecich: Ponieważ jest to dostawca z USA, dane są przekazywane do USA.

6. JAK PRZEKAZYWANE SĄ DANE?

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, które przesyłasz do nas jako operatora strony, stosujemy szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z “http://” na “https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki. W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

7. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA JAKO OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ?

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane, są Państwo podmiotem danych w rozumieniu DSGVO i przysługują Państwu następujące prawa wobec osoby odpowiedzialnej:
– Prawo do informacji zgodnie z art. 15 DSGVO (możliwe ograniczenia zgodnie z § 34 federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG))
– Prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 DSGVO
– Prawo do usunięcia zgodnie z art. 17 DSGVO (możliwe ograniczenia zgodnie z § 35 BDSG)
– Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 DSGVO
– Prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 DSGVO
– Cofnięcie zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO
– Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 DSGVO
– Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 DSGVO w związku z § 19 BDSG

Odpowiedzialnym za nas organem nadzorczym jest Biuro ds. skarg na ochronę danych osobowych:

Ochrony Danych i Wolności Informacji Nadrenii Północnej-Westfalii Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf, Niemcy

8. JAK MOGĘ ZGŁOSIĆ SPRZECIW LUB ODWOŁAĆ?

Jeśli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, masz prawo w każdej chwili odwołać swoje oświadczenie ze skutkiem na przyszłość.

Mogą Państwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu danych, które oparliśmy na podstawie prawnej “uzasadnionego interesu” (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego (art. 21 ust. 2 DSGVO). Po złożeniu sprzeciwu Państwa dane nie będą już przetwarzane “dla celów marketingu bezpośredniego” (art. 21 ust. 3 DSGVO).

W tym celu wyślij swoje odwołanie/sprzeciw e-mailem lub pocztą na dane kontaktowe DigiDuck GmbH podane na początku

9. STATUS ZGŁOSZENIA

Ta deklaracja ochrony danych jest obecnie ważna i ma status styczeń 2022.

Ze względu na dalszy rozwój portalu lub ze względu na zmienione wymagania prawne lub urzędowe, może okazać się konieczna zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych.