9. december 2022

De juiste persoonlijke beschermingsmiddelen voor uw werkplek

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) – wat zijn dat eigenlijk? Velen van ons denken dat we het niet nodig hebben en dat het onwaarschijnlijk is dat we ooit in een situatie komen waarin we het nodig hebben. Maar wat als we dat doen?

Voordat u naar uw werkplek gaat, moet u ervoor zorgen dat u over de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) beschikt. Dit omvat alles van de juiste kleding tot ademhalingsapparatuur en veiligheidsschoeisel. Met de juiste PBM’s kunt u erop vertrouwen dat u beschermd bent tegen mogelijke gevaren op de werkplek.

PBM-bescherming – zo werkt het!

Als het gaat om persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Eerst en vooral moeten persoonlijke beschermingsmiddelen comfortabel zijn om te dragen en de bewegingsvrijheid en het zicht niet beperken. Hij moet ook gemaakt zijn van duurzame materialen die de taak aankunnen, of het nu gaat om het werken met gevaarlijke chemicaliën of het bedienen van zware machines. Een ander belangrijk aspect is dat de PBM gemakkelijk aan- en uit te trekken zijn; in sommige gevallen moet u ze tijdens een dienst verschillende keren aan- en uittrekken. Zorg er ten slotte voor dat u goed bent opgeleid in het gebruik van uw PBM’s voordat u ze hoeft aan te trekken.

In de PBM-instructie behandelen we de belangrijkste soorten PBM: Huidbescherming, voetbescherming, gezichtsbescherming, gehoorbescherming en meer.

Nauw verbonden met persoonlijke beschermingsmiddelen zijn de onderwerpen valbeveiliging en risicobeoordeling.

Valbeveiliging – hoe uzelf en uw collega’s te beschermen.

Valbeveiliging is een belangrijk onderdeel van de arbeidsveiligheid en moet worden toegepast telkens wanneer u instructies krijgt voor het werken met machines, voertuigen of zelfs liften. De meeste arbeidsongevallen zijn valpartijen van voorwerpen of mensen. Om uzelf en uw collega’s te beschermen, moet u leren hoe u zich in een dergelijke situatie moet gedragen. Meestal zijn er veiligheidsvoorzieningen op machines, voertuigen en liften om te voorkomen dat mensen uitglijden of vallen. Toch kunnen deze apparaten soms storingen vertonen of om een andere reden niet worden gebruikt. In dat geval moet je leren hoe je jezelf het veiligst kunt vasthouden.

Risicobeoordeling – wat is het en hoe werkt het?

Een risicobeoordeling is een essentieel instrument om beroeps- of gezondheidsrisico’s vast te stellen. Het helpt bedrijven de risico’s voor hun werknemers vast te stellen en passende maatregelen te nemen om die risico’s te voorkomen of tot een minimum te beperken. Bij risicobeoordeling worden de werkomgeving en de werkzaamheden geanalyseerd om mogelijke gevaren die door het werk kunnen worden veroorzaakt, op te sporen. Deze gevaren worden vervolgens beoordeeld om te bepalen of zij een ernstig risico vormen voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers. Indien een risico ernstig wordt bevonden, moeten passende maatregelen worden genomen om het tot een minimum te beperken of weg te nemen.

PBM’s zijn belangrijk om werknemers te beschermen tegen ongevallen en verwondingen. De keuze van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen hangt af van de aard van het werk en de gevaren die eraan verbonden zijn. Om de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te selecteren, moeten werkgevers een risicobeoordeling uitvoeren en hun werknemers instrueren over de keuze en het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.