14. november 2022

Brandbeveiliging in het bedrijf

Brandveiligheidsinstructie is verplicht volgens de Arbowet, DGUV-voorschriften en volgens de technische voorschriften voor werkplekken. En terecht, want in geval van nood kan een goede brandveiligheidsbriefing levens redden. Maar wat is brandveiligheidstraining precies en hoe vaak moet die worden gegeven? Een brandveiligheidsbriefing is een briefing die werknemers informeert over de verschillende aspecten van brandveiligheid. Het doel van de instructie is werknemers te informeren over de gevaren van vuur en rook en over de juiste procedure in geval van brand.

De inhoud van de brandveiligheidsinstructie

Tijdens de opleiding leren de deelnemers alles wat ze moeten weten over brandpreventie, brandoorzaken en brandbestrijding. Brandveiligheidsvoorschriften worden in detail uitgelegd en er worden praktische oefeningen met alarm- en blussystemen uitgevoerd. Zo zijn alle deelnemers goed voorbereid op een eventueel brandincident.

De instructie geeft ook uitleg over de verschillende soorten brandblussers en hun gebruik. Er zijn schuim-, poeder- of waterbrandblussers; elk heeft zijn eigen voor- en nadelen. Om de juiste blusser voor de situatie te kiezen, is het belangrijk dat u zich vertrouwd maakt met de verschillende opties.

Een ander belangrijk onderdeel van brandveiligheidstraining is het onderwerp evacuatie. Als er brand uitbreekt, is het van cruciaal belang dat mensen het gebouw snel en veilig verlaten. Daartoe moeten zij echter weten waar de nooduitgangen zijn en hoe zij zich in zo’n geval moeten gedragen. Veel mensen raken in paniek in een brandend gebouw en weten niet wat ze moeten doen. Ze lopen vaak doelloos rond of verstoppen zich voor het vuur in plaats van de nooduitgang te zoeken. Dit kan ertoe leiden dat mensen sterven in een brandend gebouw omdat ze niet weten hoe ze het goed moeten doen. Daarom is het zo belangrijk om als onderdeel van de brandveiligheidstraining te praten over de locatie van vlucht- en reddingsroutes en het alarmnummer van het bedrijf. Alleen als de vluchtwegen en nooduitgangen bekend zijn, kan iedereen zich bij brand tijdig in veiligheid brengen.

Evenzo moeten personen die verantwoordelijk zijn voor de brandbeveiliging in het bedrijf (brandbeveiligingsfunctionarissen) zich tijdens de brandbeveiligingsinstructie aan alle werknemers voorstellen.
De frequentie van de brandveiligheidsbriefing hangt af van de specifieke bedrijfsomstandigheden. In bedrijven met een laag brandrisico is een jaarlijkse instructie meestal voldoende. In principe moet elke werknemer bij het begin van zijn werk een instructie over brandveiligheid krijgen.

Door uw werknemers deze instructie te geven, voldoet u aan de eis van de Occupational Health and Safety Act en kunt u zich beschermen tegen beschuldigingen van opzettelijk handelen door een gebrek aan opleiding van uw werknemers. Nog belangrijker is dat regelmatige training van het personeel het risico van brand op de werkplek sterk beperkt. Hoe meer werknemers de nodige kennis verwerven, hoe beter zij kunnen bijdragen tot brandpreventie.