9. december 2022

Ergonomie-instructie voor kantoorpersoneel

Veelgemaakte fouten in ergonomie op kantoor

De werkgever heeft de plicht de gevaren voor zijn werknemers vast te stellen en passende maatregelen te nemen om deze gevaren af te wenden. Dit geldt natuurlijk ook voor beeldscherm- en kantoorwerkplekken. Wat de stress van beeldschermwerk betreft, kunnen er verschillende wisselwerkingen optreden, hoewel beeldscherm- en kantoorwerkplekken over het algemeen als weinig stressvol worden beschouwd. In zeldzame gevallen kunnen beroepsziekten optreden. De hogere eisen die aan het gezichtsvermogen worden gesteld bij het gebruik van beeldschermwerkplekken betekenen dat elke bestaande beperking van het gezichtsvermogen meer opvalt. Passende zichtcorrecties zoals beeldschermbrillen kunnen verlichting brengen.

De beeldschermwerkplek is nu een integraal onderdeel van de meeste kantoren. Toch moeten kantoormedewerkers op een paar aspecten letten als ze achter een computerscherm werken. Ten eerste is het belangrijk om correct te staan. Een goede zithoek is ongeveer 90 graden, de voeten moeten parallel aan het scherm staan. De ellebogen moeten licht gebogen zijn en de handen mogen niet op de schoot rusten, maar bij voorkeur op het toetsenbord of de muismat.

Tegenwoordig zitten de meesten van ons achter een computer, voor hun werk of voor hun plezier. Daarbij is het belangrijk op een paar aspecten te letten, zodat u niet eindigt met gezondheidsproblemen zoals rugpijn of oogklachten. De juiste houding is cruciaal: de voeten moeten evenwijdig aan het scherm staan, de ellebogen licht gebogen en de handen op het toetsenbord of de muismat. Visuele hulpmiddelen zoals een beeldschermbril kunnen verlichting bieden. Let dus op wanneer u achter de computer werkt – anders staat niets een ongemakkelijke dag op kantoor in de weg!

Maar een correcte lichaamshouding is slechts één onderdeel van ergonomie op kantoor, waarbij ook rekening wordt gehouden met het omgaan met stress en overbelasting. Hier is het belangrijk om regelmatig te bewegen en pauzes te nemen. Een gezond dieet en veel water kunnen ook helpen om stress te verminderen.

Veiligheid en gezond gedrag op de werkplek moeten altijd gewaarborgd zijn. Daartoe moeten de werknemers regelmatig worden geïnstrueerd.

Onderwerpen voor veiligheidsinstructie “kantoorwerkplekken

Onderwerpen van instructie voor kantoorpersoneel zijn onder meer de opstelling van werkapparatuur op het bureaublad, de juiste instelling van de werkstoel en de voetensteun, de voordelen van dynamisch zitten, de omgang met de gebruikte software en de mogelijkheid van preventief medisch onderzoek. Aan het einde van de instructie moet de werknemer een meerkeuzetoets afleggen om de geleerde kennis te toetsen.

Door de instructie over het correct werken op beeldschermwerkplekken worden de werknemers bewust gemaakt van mogelijke gevaren en weten zij hoe zij zich in bepaalde situaties moeten gedragen. Alleen goed geïnstrueerde werknemers kunnen de beschikbare kantoorapparatuur correct en efficiënt gebruiken en daarbij chronische beroepsziekten voorkomen.