18. november 2022

Waarom elk bedrijf een EHBO-opleiding moet volgen!

Eerstehulpinstructie is een korte opleiding waarin de basisbeginselen van eerste hulp worden bijgebracht. Het gaat over hoe je levensbedreigende verwondingen behandelt die kunnen optreden tijdens een noodgeval. Veel mensen denken dat ze geen eerste hulp kunnen leren omdat ze geen medische kennis hebben. Maar dit is een misvatting. Iedereen kan de basis van eerste hulp leren en zou dat ook moeten doen.

Eerste hulp is een belangrijk onderdeel van de arbeidsveiligheid in bedrijven. Iedere werknemer moet over de nodige kennis en vaardigheden beschikken om bij een ongeval of ziekte snel en vakkundig hulp te kunnen bieden. Er moet regelmatig EHBO-training worden gegeven om de werknemers op de hoogte te houden. Het verloop van het onderwijs kan variëren afhankelijk van de nadruk die erop wordt gelegd.

Rechtsgrondslag van de EHBO-opleiding

De rechtsgrondslag voor eerstehulpinstructie komt uit de Arbowet §10 “Eerste hulp en andere maatregelen” en de DGUV (Duitse Sociale Ongevallenverzekering) verordening 1, §4 “Instructie van verzekerden”. Beide zijn bindend voor alle ondernemingen in Duitsland.

In het wetboek van strafrecht is het niet verlenen van eerste hulp geregeld in § 323 C. Dit betekent dat iedereen in principe verplicht is eerste hulp te verlenen of, indien nodig, andere mensen daarmee te belasten.

Opleiding eerste hulp – inhoud en procedure

Tijdens een EHBO-opleiding leren werknemers de belangrijkste regels en maatregelen die in een noodgeval kunnen worden toegepast.
De inhoud omvat:
– Anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam
– Spoedeisende geneeskunde
– Reanimatie en reanimatie
– Verband en synthetisch verband.

In de regel begint de EHBO-opleiding met een theoretische inleiding op de onderwerpen eerste hulp en voorbereiding op noodsituaties. Hierin worden de belangrijkste punten behandeld, zodat de werknemers weten wat belangrijk is bij eerste hulp. Dit wordt gevolgd door praktische oefeningen. De werknemers leren hoe ze correct moeten reageren en wat ze moeten doen als iemand gewond of ziek is.

In de EHBO-instructie moeten de deelnemers onder meer leren welke symptomen wijzen op een hartaanval en hoe zij het beste kunnen helpen. Ze moeten ook leren hoe ze het beste kunnen reageren als iemand gewond raakt en wat ze moeten doen om een epileptische aanval te behandelen.

De opleiding in eerste hulp moet regelmatig worden gegeven. De ideale momenten hiervoor zijn het begin van het nieuwe werkjaar of het begin van een nieuwe productiefase. Zelfs in het geval van nieuwe werknemers moeten alle werknemers waar mogelijk bewust worden gemaakt van het belang van eerste hulp.

EHBO-opleiding is daarom een MUST voor elk bedrijf.

Het helpt niet alleen de werknemers zelf, maar ook alle andere mensen die in het bedrijf werken of er in de toekomst zullen werken.