15. Січня 2023

Зобов'язання щодо проведення інструктажу на підприємстві

Що таке обов’язки щодо проведення інструктажу?

Правові вимоги щодо обов’язкового інструктажу містяться в абзаці 1 § 6, реченнях 2 і 3 Закону про охорону праці (ArbSchG). Відповідно до нього роботодавець зобов’язаний не рідше одного разу на рік проводити інструктаж працівників про небезпечні і шкідливі виробничі фактори та ризики, пов’язані з виконанням ними робіт, і про заходи, спрямовані на запобігання цим факторам або їх мінімізацію.

Які правові підстави необхідно знати і дотримуватися? У Німеччині існують різні нормативно-правові акти, які передбачають проведення обов’язкового інструктажу на підприємстві. Наприклад, відповідно до Закону про охорону праці (ArbSchG), необхідно дотримуватися певних обов’язків щодо інструктажу. Більшість з цих вимог можна знайти, серед іншого, в наступних пунктах:

Розділ 3(1) Закону про регулювання торгівлі, комерції та промисловості (GewO): Кожен працівник зобов’язаний виконувати доручення роботодавця та дотримуватися норм праці, виробництва і якості з метою забезпечення безпеки праці. –

Розділ 13(1) Указу про гірничодобувну промисловість та металургію (BMV): Працівники зобов’язані надавати роботодавцю всю необхідну інформацію про свою трудову діяльність та стан здоров’я. Іншим законом, який регулює обов’язковий інструктаж, є Постанова про небезпечні речовини (GefStoffV). Відповідно до цього закону, компанії зобов’язані навчати своїх працівників поводженню з небезпечними речовинами. Навчання повинно бути пристосоване до використання конкретних небезпечних речовин і враховувати всі відповідні нормативні акти.

У Положенні DGUV 1 у § 4 зазначено наступне:
Роботодавець зобов’язаний інформувати своїх працівників про безпеку та охорону здоров’я на робочому місці.
Це також включає в себе небезпеки, пов’язані з їхньою роботою, та заходи щодо їх уникнення. Інструктаж необхідно повторювати при необхідності, але не рідше одного разу на рік. Це також має бути документально підтверджено. Розробка інструкцій для працівників на робочому місці – важливе завдання для кожного керівника робочого місця. Інструктажі повинні проводитися регулярно і всебічно інформувати всіх працівників, щоб вони могли поводитися належним чином, а ризик серйозних нещасних випадків був зведений до мінімуму. Наведений нижче контрольний список полегшує планування та виконання інструкцій:

– Своєчасно інформувати працівників про час та порядок проведення інструктажу. – Підготувати документи та презентаційні матеріали.
– Робити навчання цікавим та різноманітним, щоб працівники залишалися уважними.
– Переконайтеся, що на всі запитання працівників отримані відповіді.
– Регулярно перевіряти, чи зрозуміли працівники зміст навчання.

Для того, щоб інструктажі на робочому місці були ефективними, вони повинні бути ретельно сплановані та проведені. Інструктаж має бути детальним і надавати можливість для жвавого обміну думками та відповідей на запитання. Тільки так інструкції можуть бути дійсно ефективними.

Що робити після успішного проходження інструктажу в компанії?

Після проведення внутрішньофірмового тренінгу важливо задокументувати результати. Це можна зробити у вигляді підтвердження участі або сертифікату. Навчальні документи також повинні бути доступними для подальшого навчання.