ОДНА ПЛАТФОРМА, В ЯКІЙ ВИ ІНТЕГРУЄТЕ ВСІ ТРЕНІНГИ ТА ІНСТРУКТАЖІ!

Будь то існуючі тренінги та інструкції або індивідуальний контент для вашої компанії. Наша платформа DigiDuck пропонує вам широкий спектр можливостей. Тут ви знайдете актуальний огляд навчальних матеріалів, які ми підготували для вас з квітня 2022 року. Наразі ми розширюємо цю сферу з великою відданістю та ноу-хау. Звісно, багатомовним і безбар’єрним від самого початку.

Ви не знайшли тренінг або інструктаж, який шукаєте, або вам не вистачає мовного варіанту? Без проблем. Просто надішліть нам свої пропозиції. Можливо, ми зараз працюємо саме над тим тренінгом, який Ви бажаєте, або плануємо провести найближчим часом. Ми будемо раді повідомити Вас.

ОГЛЯД НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Почніть прямо зараз, не докладаючи жодних зусиль!

БЕЗПЕКА ПРАЦІ

Um der jährlichen Unterweisungspflicht nach §12 Arbeitsschutzgesetz nachzukommen, wurde diese digitale Unterweisung nach den Anforderungen der DGUV entwickelt. Die interaktive Führung wird begleitet von einem Sprecher sowie Hyperlinks zu wichtigen Quellen und relevanten Dokumenten die als PDF im Programm integriert sind. In dem Abschnitt “Unfallanzeige“ wird beispielsweise nicht nur die Pflicht zur Dokumentation in Ton und Schrift vermittelt, sondern mit dem Modul auch gleich ein Unfallmeldezettel zur Verfügung gestellt.

Наприкінці тренінгу пропонується тест з декількома варіантами відповідей, за допомогою якого працівник може перевірити набуті знання. Якщо 80 % відповідей правильні, видається сертифікат. Якщо квота низька, тест може бути повторений з іншими питаннями.

Правова основа

 • Закон про охорону праці, §12 Інструкція “Зобов’язує роботодавців проводити інструктаж працівників”
 • DGUV (Німецьке соціальне страхування від нещасних випадків), правило 1, §4 Інструкція для застрахованих осіб. “Регулює порядок проведення роботодавцями інструктажу своїх працівників. Щонайменше раз на рік. Інструктаж має бути задокументований”
 • Технічний регламент для робочих місць: ASR A1.3 “Настанова щодо знаків безпеки та охорони здоров’я”

Теми цієї інструкції
Нещасний випадок на виробництві, професійне захворювання, нещасний випадок на транспорті, поведінка у разі нещасного випадку, повідомлення про нещасний випадок, профілактика: лікарські засоби та наркотичні речовини; електрообладнання; спотикання, падіння, ковзання; небезпечні речовини; службовий автомобіль, знаки безпеки

Тривалість: 25 Minuten
Мови: Deutsch, Englisch, Polnisch, Russisch. In Vorbereitung: Rumänisch, Ungarisch, Türkisch, Tschechisch, Bulgarisch
Ціна: 1 DuckPoint

ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ

Коли ви востаннє проводили інструктаж з пожежної безпеки для всіх працівників? За статистикою, 2/3 компаній не встигають навчати свій персонал на достатньому рівні. Завдяки обов'язковому навчанню з пожежної безпеки DigiDuck покладено край відсутності тренінгів з пожежної профілактики.

Цим обов’язковим навчанням Ваших працівників Ви виконуєте вимогу §10 Закону про охорону праці та прощаєтеся з часом, коли органи влади могли звинуватити Вас у навмисних діях через недостатню підготовку працівників. Що ще важливіше, регулярне навчання персоналу значно мінімізує ризик виникнення пожежі на робочому місці. Чим більше працівників отримають необхідні знання, тим краще вони зможуть сприяти запобіганню пожежам.

Наприкінці тренінгу пропонується тест з декількома варіантами відповідей, за допомогою якого працівник може перевірити набуті знання. Якщо 80 % відповідей правильні, видається сертифікат. Якщо квота низька, тест може бути повторений з іншими питаннями.

Правова основа

 • Закон про охорону праці §10 “Перша допомога та інші невідкладні заходи” “Вимагає від роботодавців вжиття заходів, необхідних для боротьби з пожежами”
 • DGUV (Німецьке соціальне страхування від нещасних випадків), правило 1, §4 Інструкція для застрахованих осіб. “Регулює порядок проведення роботодавцями інструктажу своїх працівників. Щонайменше раз на рік. Інструктаж має бути задокументований”
 • Технічний регламент для робочих місць: ASR A1.3 “Настанова щодо знаків безпеки та охорони здоров’я”
 • Технічний регламент для робочих місць: ASR A2.2 “Настанова щодо заходів з протидії пожежам”

Теми цієї інструкції
Попередження пожеж, причини виникнення пожеж, пожежогасіння, правила пожежної безпеки, системи сигналізації та пожежогасіння, евакуація, протипожежний захист на Вашому підприємстві

Тривалість: 20 хвилин
Мови: Німецька, англійська, польська, російська. Готуються: румунська, угорська, турецька, чеська, болгарська
Ціна: 1 DuckPoint

ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА

Незважаючи на всі захисні заходи, не можна повністю виключити виробничий травматизм працівників. Тому законодавець зобов'язує компанії надавати "першу медичну допомогу" як обов'язковий інструктаж на підприємстві для всіх працівників. Це має бути зроблено на додаток до тренінгів з надання першої медичної допомоги. Працівники навчаються найважливішим базовим правилам, щоб у разі виникнення надзвичайної ситуації мати змогу розпочати заходи з порятунку життя. У цій інструкції ваші співробітники дізнаються, як безпечно і правильно реагувати в надзвичайних ситуаціях за допомогою простих кроків і що таке, наприклад, рятувальний ланцюг.

Наприкінці тренінгу пропонується тест з декількома варіантами відповідей, за допомогою якого працівник може перевірити набуті знання. Якщо 80 % відповідей правильні, видається сертифікат. Якщо квота низька, тест може бути повторений з іншими питаннями.

Правова основа

 • Закон про охорону праці §10 “Перша допомога та інші заходи” “Вимагає від роботодавців вжиття заходів, необхідних для боротьби з пожежами”
 • DGUV (Німецьке соціальне страхування від нещасних випадків), правило 1, §4 Інструкція для застрахованих осіб. “Регулює порядок проведення роботодавцями інструктажу своїх працівників. Щонайменше раз на рік. Інструктаж має бути задокументований”
 • Технічний регламент для робочих місць: ASR A1.3 “Настанова щодо знаків безпеки та охорони здоров’я”
 • Кримінальний кодекс § 323 C Ненадання допомоги “Зобов’язаний надати першу медичну допомогу опосередковано”

Теми цієї інструкції
Рятувальний ланцюг, негайні заходи, подальші заходи, рятувальні знаки, перша медична допомога на підприємстві

Тривалість: 15 хвилин
Мови: Німецька, англійська, польська, російська. Готуються: турецька, румунська, угорська, чеська, болгарська
Ціна: 1 DuckPoint

DATENSCHUTZ

Die Rechtsgrundlagen des Datenschutzes sind von zentraler Bedeutung für jedes Unternehmen. Ein Verstoß gegen diese Vorschriften kann zu hohen Strafen führen und das Ansehen Ihres Unternehmens beeinträchtigen. Unternehmen sind gesetzlich dazu verpflichtet, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die direkten oder indirekten Zugang zu personalisierten Daten haben, zum Thema Datenschutz zu unterweisen. Denn bei ihnen besteht ein hohes Risiko, gegen die Vorgaben der DSGVO und anderer Datenschutzvorschriften zu verstoßen. Insgesamt ist das E-Learning zum Thema Datenschutz ein wichtiger Bestandteil unseres Schulungsangebots. Durch diese Unterweisung werden Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sensibilisiert und informiert, was dazu beiträgt, dass sie die Vorschriften des Datenschutzes einhalten und somit Ihr Unternehmen und Ihre Kunden schützen.

Eine Pflicht, Mitarbeiterschulungen zum Datenschutz durchzuführen, lässt sich vor allem aus folgenden Vorgaben der DSGVO ableiten:

“Verantwortliche dürfen personenbezogene Daten ausschließlich auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben verarbeiten (Art. 5 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO). Das ist nur möglich, wenn die Mitarbeiter wissen, wie und wann eine Verarbeitung rechtmäßig ist. Die Dokumentation, dass ein Unternehmen oder eine Behörde Datenschutzschulungen durchgeführt hat, erleichtert den Nachweis des Trainings im Rahmen der Rechenschaftspflicht (Art. 5 Abs. 2 DSGVO).”

“Verantwortliche dürfen nach DSGVO personenbezogene Daten nur verarbeiten, wenn technische und organisatorische Maßnahmen das Risiko von Datenschutzverstößen minimieren (Art. 32 DSGVO). Eine der organisatorischen Maßnahmen ist die Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeiter zum Datenschutz. Aufgabe des Datenschutzbeauftragten ist es, die Sensibilisierung und Schulung der an den Verarbeitungsvorgängen beteiligten Mitarbeiter zu überwachen und zu überprüfen (Art. 39 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO).”

Am Ende der Unterweisung gibt es einen Multiple-Choice-Test, mit dem der Mitarbeiter sein erlerntes Wissen überprüfen kann. Bei 80 % richtiger Antworten wird ihm ein Zertifikat ausgestellt. Der Test kann bei niedriger Quote mit abweichenden Fragen erneut durchgeführt werden.

Gesetzliche Grundlagen

 • Arbeitsschutzgesetz, §12 Unterweisung „Verpflichtet Unternehmer die Mitarbeiter zu unterweisen“
 • DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) Vorschrift 1, §4 Unterweisung der Versicherten. „Regelt wie Unternehmer Ihre Mitarbeiter unterweisen. Mindestens 1-mal jährlich. Unterweisungen sind zu dokumentieren.“
 • Technische Regeln für Arbeitsstätten: ASR A1.3 „Richtlinie für Sicherheits- und Gesundheitskennzeichen“

Themen in dieser Unterweisung
Rechtsgrundlagen, Grundsätze der Datenverarbeitung, Erlaubnisgründe, Betroffenenrechte, Datenpannen, Datenschutzverstöße, Datenschutzbeauftragte

Тривалість: 25 Minuten
Мови: Deutsch
Ціна: 1 DuckPoint

DIENSTWAGEN

Mit der Zunahme von Dienstwagen in Unternehmen aller Branchen und Größen ist auch der Bedarf an verbindlichen Regelungen rund um die Dienstwagennutzung gestiegen. Alle Fahrzeuge, die vom Arbeitgeber bereitgestellt und von den Beschäftigten bei der Arbeit benutzt werden, sind Arbeitsmittel im Sinne des §1 Abs. 1 der Betriebssicherheitsverordnung. Der Einsatz des Arbeitsmittels “Dienstwagen“ hat somit für den Arbeitgeber weitreichende Konsequenzen im Hinblick auf die von ihm zu beachtenden Arbeitsschutzvorschriften. Daraus ergibt sich unter anderem auch die jährliche Unterweisungspflicht seiner Beschäftigten nach §12 Arbeitsschutzgesetz.

Um dieser rechtskonform nachzukommen, wurde diese digitale Unterweisung nach den Anforderungen der DGUV entwickelt. Die interaktive Führung wird begleitet von einem Sprecher sowie Hyperlinks zu wichtigen Quellen und relevanten Dokumenten. Am Ende der Unterweisung gibt es einen Multiple-Choice-Test, mit dem der Mitarbeiter sein erlerntes Wissen überprüfen kann. Bei 80 % richtiger Antworten wird ihm ein Zertifikat ausgestellt. Der Test kann bei niedrigerer Quote mit abweichenden Fragen 2 mal durchgeführt werden, bevor die Schulung erneut durchgeführt werden muss.

Gesetzliche Grundlagen

 • Arbeitsschutzgesetz, §12 Unterweisung „Verpflichtet Unternehmer die Mitarbeiter zu unterweisen“
 • DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) Vorschrift 1, §4 Unterweisung der Versicherten. „Regelt wie Unternehmer Ihre Mitarbeiter unterweisen. Mindestens 1-mal jährlich. Unterweisungen sind zu dokumentieren.“
 • DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) Vorschrift 70 – „Arbeitsmittel – Fahrzeuge, Arbeitsmaschinen, etc.“
 • DGUV Grundsatz 314-002 „Kontrolle von Fahrzeugen durch Fahrpersonal“
 • Straßenverkehrsordnung (StVO) und Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)

Themen in dieser Unterweisung
Dokumentation, Sorgfaltspflichten; Kontrolle und Prüfung von Dienstfahrzeugen; Prävention: Fahrtvorbereitung, Sicheres Fahrverhalten, Erhaltung der Fahrtüchtigkeit, Arznei- und Suchtmittel; Verhalten bei Pannen & Unfällen; Haftung

Тривалість: 25 Minuten
Мови: Deutsch, weitere Sprachen in Vorbereitung
Ціна: 1 DuckPoint

ЕРГОНОМІКА ДЛЯ ОФІСНИХ ПРАЦІВНИКІВ

У більшості випадків працівники Вашого офісу сидять на своїх робочих місцях близько 40 годин на тиждень. Під час цієї діяльності розвиваються звички, які можуть мати величезний вплив на здоров'я ваших співробітників. На цьому тренінгу ми навчаємо правильній посадці на робочому місці, формам динамічної роботи з урахуванням послідовності рухів та як боротися з будь-яким стресом.

Наприкінці тренінгу пропонується тест з декількома варіантами відповідей, за допомогою якого працівник може перевірити набуті знання. Якщо 80 % відповідей правильні, видається сертифікат. Якщо квота низька, тест може бути повторений з іншими питаннями.

Правова основа

 • Закон про охорону праці §3 Основні обов’язки роботодавця “Підвищення рівня безпеки та охорони здоров’я працівників”
 • DGUV (Німецьке соціальне страхування від нещасних випадків) Положення 1, §4 Інструкція для застрахованих осіб. “Регулює порядок проведення роботодавцями інструктажу своїх працівників. Щонайменше раз на рік. Інструктаж повинен бути задокументований
 • Додаток до Постанови про робочі місця Вимоги та заходи щодо робочих місць відповідно до § 3 абзацу 1 “Керівних принципів проектування робочих місць”

Теми цієї інструкції
Правильна посадка за робочим місцем ВДТ, динамічна робота (включення великої кількості руху в повсякденне офісне життя), боротьба зі стресом, оскільки розумове навантаження може бути високим.

Тривалість: 20 хвилин
Мови: Німецька
Ціна: 1 DuckPoint

ЕРГОНОМІКА ДЛЯ ВОДІЇВ

40 % водіїв вантажівок мають проблеми зі спиною. Багатогодинне перебування за кермом вантажівки - це постійний стрес для міжхребцевих дисків. На цьому тренінгу ми навчаємо, як правильно сидіти і як ідеально відрегулювати сидіння за кермом, правильному налаштуванню дзеркал для постави і правильним вправам на розтяжку під час перерв у роботі водія.

Наприкінці тренінгу пропонується тест з декількома варіантами відповідей, за допомогою якого працівник може перевірити набуті знання. Якщо 80 % відповідей правильні, видається сертифікат. Якщо квота низька, тест може бути повторений з іншими питаннями.

Правова основа

 • Закон про охорону праці §3 Основні обов’язки роботодавця “Підвищення рівня безпеки та охорони здоров’я працівників”
 • DGUV (Німецьке соціальне страхування від нещасних випадків), правило 1, §4 Інструкція для застрахованих осіб. “Регулює порядок проведення роботодавцями інструктажу своїх працівників. Щонайменше раз на рік. Інструктаж повинен бути задокументований
 • Додаток до Постанови про робоче місце Вимоги та заходи щодо робочих місць відповідно до § 3 абзацу 1 “Керівних принципів проектування робочого місця”

Теми цієї інструкції
Правильна посадка за кермом (ідеально відрегулювати сидіння), правильне регулювання дзеркал, чистота вікон і дзеркал як частина ергономіки, правильні рухи (вправи на розтяжку) під час перерв у русі.

Тривалість: 20 хвилин
Мови: Німецька, англійська, польська, російська. Готуються: румунська, угорська, турецька, чеська, болгарська
Ціна: 1 DuckPoint

ЕРГОНОМІКА ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ СКЛАДУ

Багато працівників складів не усвідомлюють, яке навантаження на здоров'я та міжхребцеві диски вони накладають на своє тіло. У цій інструкції ми передаємо знання про правильну форму підйому і перенесення вантажу, зручну для спини, підйом і спуск навантажувальних платформ, а також про правильне ергономічне сидіння на вилочному навантажувачі.

Наприкінці тренінгу пропонується тест з декількома варіантами відповідей, за допомогою якого працівник може перевірити набуті знання. Якщо 80 % відповідей правильні, видається сертифікат. Якщо квота низька, тест може бути повторений з іншими питаннями.

Правова основа

 • Закон про охорону праці §3 Основні обов’язки роботодавця “Підвищення рівня безпеки та охорони здоров’я працівників”
 • DGUV (Німецьке соціальне страхування від нещасних випадків) Положення 1, §4 Інструкція для застрахованих осіб. “Регулює порядок проведення роботодавцями інструктажу своїх працівників. Щонайменше раз на рік. Інструктаж повинен бути задокументований
 • Додаток до Постанови про робочі місця Вимоги та заходи щодо робочих місць відповідно до § 3 абзацу 1 “Керівних принципів проектування робочих місць”

Теми цієї інструкції
Підйом і перенесення на спині, підйом на вантажні платформи і спуск з них, правильна посадка в навантажувачі

Тривалість: 20 хвилин
Мови: Німецька, англійська, польська, російська. Готуються: румунська, угорська, турецька, чеська, болгарська
Ціна: 1 DuckPoint

ЗІЗ (ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ)

Die Entscheidung über die Anschaffung von „persönlicher Schutzausrüstung“ (PSA) ist im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung nach dem Arbeitsschutzgesetz, der Betriebssicherheitsverordnung und der Gefahrstoffverordnung durchzuführen. Hierfür geht man nach dem „TOP-Prinzip“ vor: Technische, organisatorische und persönliche Maßnahmen. In dieser Unterweisung gehen wir ausführlich auf die damit verbundenen Notwendigkeiten hierzu ein.

Наприкінці тренінгу пропонується тест з декількома варіантами відповідей, за допомогою якого працівник може перевірити набуті знання. Якщо 80 % відповідей правильні, видається сертифікат. Якщо квота низька, тест може бути повторений з іншими питаннями.

Правова основа

 • Закон про охорону праці §3 Основні обов’язки роботодавця “Підвищення рівня безпеки та охорони здоров’я працівників”
 • DGUV (Німецьке соціальне страхування від нещасних випадків), правило 1, §4 Інструкція для застрахованих осіб. “Регулює порядок проведення роботодавцями інструктажу своїх працівників. Щонайменше раз на рік. Інструктаж має бути задокументований”
 • Постанова про використання ЗІЗ “регулює питання забезпечення роботодавцем засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) та їх використання працівниками”

Теми цієї інструкції
Загальні принципи, види ЗІЗ з першого погляду: Захист шкіри, голови, очей, слуху, органів дихання, рук, ніг, тіла

Тривалість: 20 Minuten
Мови: Deutsch, Englisch, Polnisch, Russisch. In Vorbereitung: Rumänisch, Ungarisch, Türkisch, Tschechisch, Bulgarisch
Ціна: 1 DuckPoint

ABFAHRTKONTROLLE

ABFAHRTKONTROLLE Im Güterverkehr muss jeder Straßentransport mit einer Abfahrtkontrolle beginnen. Bei unzureichender oder gar fehlender Durchführung drohen dem Fahrer und der Unternehmensleitung Sanktionen. Um dem Fahrpersonal das erforderliche Wissen zu vermitteln, haben wir die Unterweisung „Abfahrtkontrolle“ in drei verschiedenen Ausführungen entwickelt: • Stückgut • Schüttgut • Tank

Die Module behandeln detailliert alle Kontrollpunkte und gehen auf die Besonderheiten der jeweiligen Fahrzeuge ein. Mit unseren praxisrelevanten Tipps können die Abfahrtkontrollen zeiteffizient durchgeführt werden und mit der enthaltenen Checkliste bleibt kein Punkt mehr ungeprüft.

Die interaktive Führung wird begleitet von einem Sprecher sowie Hyperlinks zu wichtigen Quellen und relevanten Dokumenten. Am Ende der Unterweisung gibt es einen Multiple-Choice-Test, mit dem der Mitarbeiter sein erlerntes Wissen überprüfen kann. Bei 80 % richtiger Antworten wird ihm ein Zertifikat ausgestellt. Der Test kann bei niedrigerer Quote mit abweichenden Fragen 2-mal durchgeführt werden, bevor die Schulung erneut durchgeführt werden muss.

Gesetzliche Grundlagen

 • Arbeitsschutzgesetz, §12 Unterweisung „Verpflichtet Unternehmer die Mitarbeiter zu unterweisen“
 • DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) Vorschrift 1, §4 Unterweisung der Versicherten. „Regelt wie Unternehmer Ihre Mitarbeiter unterweisen. Mindestens 1-mal jährlich. Unterweisungen sind zu dokumentieren.“
 • DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) Vorschrift 70 – Fahrzeuge
 • StVo / StVZO
 • HGB
 • DIN EN 12195-1 / VDI 2700
 • ADR / GGVSEB

Themen in dieser Unterweisung
Rechtsgrundlagen, Gesetze, Vorschriften, Richtlinien, Verantwortlichkeiten, Dokumentation, Prüfpunkte, Vorgaben, Hilfsmittel, Tipps, Checklisten, VorGEHENsweisen, Besonderheiten

Тривалість: 30 Minuten
Мови: Deutsch, weitere Sprachen in Vorbereitung
Ціна: 2 DuckPoints

ЦИФРОВИЙ ТАХОГРАФ

Комерційні транспортні засоби з дозволеною загальною масою понад 3,5 тонни оснащуються цифровими тахографами з 2006 року. З моменту введення в дію Регламенту ЄС 165/2014 компанії-перевізники несуть відповідальність за те, щоб їхні водії були належним чином навчені та могли правильно користуватися цифровим тахографом. За допомогою цієї навчальної одиниці ви як підприємець виконуєте свій обов'язок, невиконання якого карається штрафом. Даний навчальний блок навчає водійський персонал користуватися реєстраційною апаратурою марки VDO. Відповідно до нормативно-правових актів щодо режимів праці та відпочинку, роз'яснюємо правильне користування карткою водія та навігацію по меню записуючого обладнання.

Наприкінці тренінгу пропонується тест з декількома варіантами відповідей, за допомогою якого працівник може перевірити набуті знання. Якщо 80 % відповідей правильні, видається сертифікат. Якщо квота низька, тест може бути повторений з іншими питаннями.

Правова основа

 • Регламент (ЄС) № 165/2014 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ від 4 лютого 2014 року, стаття 33 Відповідальність транспортного підприємства

Теми цієї інструкції
Збір даних, історія даних, типи карток, картка водія, втрата/крадіжка/дефект, робота реєструючого обладнання, типи обладнання, стенд випуску, посадочний запис, перевірка виїзду, додаток, роздруківка

Тривалість: 45 хвилин
Мови: Німецька. Інші мови на стадії підготовки
Ціна: 3 DuckPoints

SOZIALVORSCHRIFTEN

Die Entwicklung von Sozialvorschriften steht im Zusammenhang mit dem Wachstum des Straßengüterverkehrs und den damit verbundenen Herausforderungen. Sie dienen der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer auf der Straße und regeln die globale Zusammenarbeit im grenzüberschreitenden Straßenverkehr. Dieser Kenntnisbereich beinhaltet die Rahmenbedingungen des Arbeitsalltag eines jeden Berufskraftfahrer und bedarf der regelmäßigen Weiterbildung. Das Transportunternehmen selbst hat die Durchführung zu überwachen. Daraus ergibt sich unter anderem auch die jährliche Unterweisungspflicht seiner Beschäftigten nach §12 Arbeitsschutzgesetz.

Um dieser rechtskonform nachzukommen, wurde diese digitale Unterweisung nach den Anforderungen der DGUV entwickelt. Die interaktive Führung wird begleitet von einem Sprecher sowie Hyperlinks zu wichtigen Quellen und relevanten Dokumenten. Am Ende der Unterweisung gibt es einen Multiple-Choice-Test, mit dem der Mitarbeiter sein erlerntes Wissen überprüfen kann. Bei 80 % richtiger Antworten wird ihm ein Zertifikat ausgestellt. Der Test kann bei niedrigerer Quote mit abweichenden Fragen 2 mal absolviert werden, bevor die Schulung erneut durchgeführt werden muss.

Gesetzliche Grundlagen

 • EG (VO) 561/2006 „Lenk- und Ruhezeiten“
 • EU (VO) 165/2014 „Fahrtenschreiber im Straßenverkehr“
 • AETR „Europäisches Übereinkommen über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonal“
 • GüKG
 • Fahrpersonalgesetz (FPersG) „Zuständigkeiten und Bußgelder“
 • Fahrpersonalverordnung (FPersV) „Abweichungen national von Europäischen Bestimmungen sowie Regelung der Bescheinigung über berücksichtigungsfreie Tage“
 • Arbeitszeitgesetz (ArbZG)
 • Gesetz zur Regelung der Arbeitszeit von selbständigen Kraftfahrern (KrFArbzG)
 • §12 Unterweisung „Verpflichtet Unternehmer die Mitarbeiter zu unterweisen“
 • DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) Vorschrift 1, §4 Unterweisung der Versicherten. „Regelt, wie Unternehmer ihre Mitarbeiter unterweisen. Mindestens 1-mal jährlich. Unterweisungen sind zu dokumentieren.“
Тривалість: 30 Minuten
Мови: Deutsch
Ціна: 2 DuckPoints

LADUNGSSICHERUNG

Eine ordnungsgemäß gesicherte Ladung minimiert das Risiko von Unfällen, die durch herunterfallende Fracht verursacht werden können. Darüber hinaus trägt eine korrekt gesicherte Ladung dazu bei, Schäden an der Fracht zu vermeiden und stellt sicher, dass sie in einwandfreiem Zustand am Zielort ankommt. Eine unzureichende Ladungssicherung kann nicht nur zu Bußgeldern und Strafen führen, sondern auch Menschenleben gefährden. Ladungssicherung ist für den LKW-Fahrer von entscheidender Bedeutung, um die Sicherheit auf der Straße zu gewährleisten. Daher ist es für alle am Transport Beteiligten von größter Wichtigkeit, alle erforderlichen entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um einen sicheren Transport zu gewährleisten, um alle Verkehrsteilnehmer zu schützen. Dieser Kenntnisbereich beinhaltet die Rahmenbedingungen des Arbeitsalltag eines jeden Berufskraftfahrer und bedarf der regelmäßigen Weiterbildung. Das Transportunternehmen selbst hat die Durchführung zu überwachen. Daraus ergibt sich unter anderem auch die jährliche Unterweisungspflicht seiner Beschäftigten nach §12 Arbeitsschutzgesetz.

Um dieser rechtskonform nachzukommen, wurde diese digitale Unterweisung nach den Anforderungen der DGUV entwickelt. Die interaktive Führung wird begleitet von einem Sprecher sowie Hyperlinks zu wichtigen Quellen und relevanten Dokumenten. Am Ende der Unterweisung gibt es einen Multiple-Choice-Test, mit dem der Mitarbeiter sein erlerntes Wissen überprüfen kann. Bei 80 % richtiger Antworten wird ihm ein Zertifikat ausgestellt. Der Test kann bei niedrigerer Quote mit abweichenden Fragen 2 mal absolviert werden, bevor die Schulung erneut durchgeführt werden muss. 

Gesetzliche Grundlagen 

 • HGB – „Handelsgesetzbuch“ 
 • STVZO – „Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung“ 
 • STVO – „Straßenverkehrs-Ordnung“ 
 • VDI 2700 ff. – „Richtlinien Ladungssicherung“ 
 • DIN EN 12195-1/2/3/4 Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen – Sicherheit“ 
 • DIN EN 12640 – „Intermodale Ladeeinheiten und Nutzfahrzeuge“ 
 • DIN EN 12642 – „Ladungssicherung – Aufbauten an Nutzfahrzeugen“ 
 • CTU – Code – „Cargo Transport Units“ 
 • GGVSEB – „Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern“ 
 • AETR „Europäisches Übereinkommen über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals“ 
 • DGUV Vorschrift 70 „Fahrzeuge“ 
 • ArbSchG §12 „Pflicht zur Unterweisung“ 
 • DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) Vorschrift 1, §4 „Unterweisung der Versicherten“ 
Тривалість: 40 Minuten
Мови: Deutsch
Ціна: 3 DuckPoints

НЕБЕЗПЕЧНІ ВАНТАЖІ (ADR - АВТОМОБІЛЬНІ) ЗАГАЛЬНІ ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

На додаток до охорони праці, особи, які беруть участь у перевезенні небезпечних вантажів, також повинні регулярно проходити інструктаж (найпізніше, коли змінюються правила, як правило, в непарні роки). Правила поводження з небезпечними вантажами передбачають, що ніхто не має права працювати в зоні небезпечних вантажів, якщо він не пройшов відповідного інструктажу. Це стосується як безпосередніх виконавців робіт з небезпечними вантажами - пакувальників, вантажників, розвантажувальників, так і груп осіб, які оформлюють транспортні документи або транспортні доручення.

З метою виконання зобов’язання щодо регулярного інструктажу відповідно до глави 1.3 ДОПНВ була розроблена ця цифрова інструкція.

Інтерактивний посібник супроводжується диктором, гіперпосиланнями на важливі джерела та відповідні документи, які інтегровані у програму у форматі PDF. В кінці інструкції є тест з декількома варіантами відповідей, за допомогою якого працівник може перевірити свої набуті знання. Якщо 80 % відповідей правильні, видається сертифікат. Якщо квота низька, тест може бути повторений з іншими питаннями.

Правова основа

 • Постанова про небезпечні вантажі на автомобільному та залізничному внутрішньому транспорті (GGVSEB) §27 (5)
 • Глава 1.3 ДОПНВ

Теми цієї інструкції
Ідентифікація небезпечних вантажів, класифікація, упаковка, маркування, документи, обладнання, зобов’язання в транспортному ланцюгу, правило 1000 точок, обмежена кількість (LQ)

Тривалість: 45 хвилин
Мови: Німецька мова (інші мови в процесі підготовки)
Ціна: 3 DuckPoints

Gefahrgut 1.3 (ADR - Straße) Tank-Transport

Neben dem Arbeitsschutz müssen auch die Beteiligten am Gefahrguttransport in regelmäßigen Abständen (spätestens, wenn sich die Vorschriften ändern, in der Regel im ungeraden Jahr) unterwiesen werden. Die Gefahrgutvorschriften beschreiben, dass niemand im Gefahrgutbereich tätig sein darf, der nicht über eine erforderliche Unterweisung verfügt. Das gilt sowohl für den tatsächlichen Umgang mit dem Gefahrgut als Befüller, Entlader, als auch für die Personenkreise die Beförderungspapiere oder Transportaufträge erstellen.

Um der regelmäßigen Unterweisungspflicht nach Kapitel 1.3 ADR nachzukommen, wurde diese digitale Unterweisung entwickelt.

Die interaktive Führung wird begleitet von einem Sprecher, Hyperlinks zu wichtigen Quellen und relevanten Dokumenten, die als PDF im Programm integriert sind. Am Ende der Unterweisung gibt es einen Multiple-Choice-Test, mit dem der Mitarbeiter sein erlerntes Wissen überprüfen kann. Bei 80 % richtiger Antworten wird ihm ein Zertifikat ausgestellt. Der Test kann bei niedriger Quote mit abweichenden Fragen erneut durchgeführt werden.

Gesetzliche Grundlagen

 • Gefahrgutverordnung Straße Eisenbahn Binnenschifffahrt (GGVSEB) §27 (5)
 • ADR Kapitel 1.3

Themen in dieser Unterweisung
Identifikation von Gefahrgut, Klassifizierung, Tanks, Kennzeichnung, Dokumente, Ausrüstungsgegenstände, Pflichten in der Transportkette, Tunnelbeschränkungscode

Тривалість: 45 Minuten
Мови: Deutsch (weitere Sprachen in Vorbereitung)
Ціна: 3 DuckPoints

HACCP für Lager- & Fahrpersonal

Das in der Lebensmittelproduktion tätige Personal muss über die Grundlagen von HACCP informiert und entsprechend geschult werden. HACCP ist nicht nur eine wichtige Sicherheitsmaßnahme, sondern auch gesetzlich vorgeschrieben. Mit dieser Unterweisung können Mitarbeiter sensibilisiert werden, um Gefahren frühzeitig zu erkennen und Schutzmaßnahmen einzuleiten.

Unsere digitale HACCP-Schulung wurde gemäß den Anforderungen der DGUV entwickelt und bietet eine interaktive Führung durch das Thema. Ein Sprecher begleitet die Schulung und es gibt Hyperlinks zu wichtigen Quellen und Dokumenten. Am Ende der Schulung gibt es einen Multiple-Choice-Test, um das erlernte Wissen zu überprüfen. Bei 80 % richtiger Antworten wird ein Zertifikat ausgestellt. Der Test kann bei niedrigerer Quote mit abweichenden Fragen 2-mal durchgeführt werden, bevor die Schulung erneut absolviert werden muss.

Gesetzliche Grundlagen
• (Lebensmittel)Basisverordnung
• Hygieneverordnung

Themen in dieser Unterweisung
Bedeutung von HACCP, Begriffe, Identifikation von Gefahren, Vermeidung von Gefahren, Dokumentation, Verantwortlichkeiten, Mitwirkungspflichten

Тривалість: 20 Minuten
Мови: Deutsch, weitere Sprachen in Vorbereitung
Ціна: 1 DuckPoint

FLURFÖRDERZEUGE

Flurförderzeuge sind vielseitig einsetzbare Transportgeräte, die von Unternehmen bereitgestellt und von den Beschäftigten bei der Ausübung ihrer Tätigkeit benutzt werden. Dazu gehören Gabelstapler und Hubwagen, die nach § 1 Abs. 1 der Betriebssicherheitsverordnung als Arbeitsmittel gelten. Der Einsatz von Flurförderzeugen hat somit für den Arbeitgeber weitreichende Konsequenzen hinsichtlich der einzuhaltenden Arbeitsschutzvorschriften. Darüber hinaus ergibt sich für den Arbeitgeber nach § 12 des Arbeitsschutzgesetzes die Pflicht zur jährlichen Unterweisung seiner Beschäftigten.

Um dieser rechtskonform nachzukommen, wurde diese digitale Folgeunterweisung nach den Anforderungen der DGUV entwickelt. Die interaktive Führung wird begleitet von einem Sprecher sowie Hyperlinks zu wichtigen Quellen und relevanten Dokumenten. Am Ende der Unterweisung gibt es einen Multiple-Choice-Test, mit dem der Mitarbeiter sein erlerntes Wissen überprüfen kann. Bei 80 % richtiger Antworten wird ihm ein Zertifikat ausgestellt. Der Test kann bei niedrigerer Quote mit abweichenden Fragen 2 mal durchgeführt werden, bevor die Schulung erneut durchgeführt werden muss.

Gesetzliche Grundlagen

 • Arbeitsschutzgesetz, §12 Unterweisung „Verpflichtet Unternehmer die Mitarbeiter zu unterweisen“
 • DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) Vorschrift 1, §4 Unterweisung der Versicherten. „Regelt wie Unternehmer Ihre Mitarbeiter unterweisen. Mindestens 1-mal jährlich. Unterweisungen sind zu dokumentieren.“
 • DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) Vorschrift 70 – „Arbeitsmittel – Fahrzeuge, Arbeitsmaschinen, etc.“
 • DGUV Vorschrift 68 „Flurförderzeuge“

Themen in dieser Unterweisung
Grundlagen, Anforderungen, Pflichten, Betrieb von FFZ, Umgang mit Last, Be- und Entladen von Fahrzeugen und von Regalen, Regelmäßige Prüfung, Unfallgeschehen,

Тривалість: 15 Minuten
Мови: Deutsch, weitere Sprachen in Vorbereitung
Ціна: 1 DuckPoint

Вже впроваджуються подальші навчальні курси та інструктажі: небезпечні ван тажі згідно ДОПНВ 1.3 Цистерни, кріплення вантажу, контроль виїзду, захист даних, НАССР, літієві батареї, драбини та сходинки, шум, захист шкіри, використання службових автомобілів, промислових вантажівок, та багато іншого.

Будь ласка, запитуйте.